<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vetrotech saetter glasrekord i DOKK1
Vetrotech sætter glasrekord i DOKK1

Annonce

Vetrotech sætter glasrekord i DOKK1

Med prestigeprojektet DOKK1 lægger Århus sig i spidsen for en stærk tendens i byggeriet, hvor glas spiller en stadigt mere fremtrædende rolle. I det nye store bibliotek og borgerservice på Århus Havn har glasleverandøren Vetrotech sammen med Deko sat en ny rekord for brandglas i stor størrelse med minimal brug af profiler

 

DOKK1 på Århus Havn er på mange måder banebrydende. Bygningen, der rummer både bibliotek og borgerservice, er ikke blot et arkitektonisk mesterstykke, men også en opvisning i hvordan man med glas som byggemateriale kan opfylde selv de skrappeste krav til akkustik, sikkerhed og indemiljø.

 

Med sine 28.000 kvm. og et hav af funktioner – som ud over biblioteket og borgerservice bl.a. tæller cafe, legeplads, studieceller, projektrum, sale m.m. – kunne DOKK1 være endt som et støjhelvede eller som en masse små bygninger i bygningen. Men fordi der er brugt glas overalt - mellem de enkelte lejemål og ud til de store atrier, der dominerer det indvendige byggeri – er DOKK1 både behagelig og overskuelig at færdes i for de over 3.000 daglige besøgende.

 

Testet igen og igen

Det er glasspecialisten Vetrotech, der sammen med indretningsentreprenøren Deko har leveret de nævnte glasløsninger. Tæt ved 1.600 kvm. brandglas, som er blevet testet igen og igen for at leve op til de meget høje sikkerhedskrav.

 

-Det ligger i vores DNA at teste meget omhyggeligt, men her blev opgaven yderligere kompliceret af, at arkitekterne – Schmidt Hammer Lassen – ønskede glasformater, der var så store som muligt og så rene som muligt, dvs. med minimal brug af fuger, profiler og sprosser i konstruktionen. Det har krævet et meget tæt samarbejde mellem vores og Dekos teknikere at nå i mål med opgaven, siger Kjeld Østergaard, nordisk landechef i Vetrotech.

 

Brandglas i storformat

Resultatet er en række unikke glaskonstruktioner, som er op til 15 meter lange og 3 meter høje. Brandglasset i konstruktionerne er samlet med brandfuge og har kun profiler i top og bund. Hver rude vejer 75-90 kg pr. kvm. afhængig af lyd- og brandkrav.

 

-Der findes ikke tilsvarende konstruktioner i den størrelse andre steder herhjemme. Det er første gang, vi bygger så stort og rent med glas, men det er noget vi forventer at se mere af i fremtiden. Glas er et foretrukket materiale for mange arkitekter, fordi det er transparent og ikke ”forstyrrer” øjet. Med glas kan man skabe et intimt miljø med stor visuel kontakt i selv meget store bygninger. Man kan udnytte dagslyset maksimalt og skabe sunde arbejds- og opholdsmiljøer, hvilket der er større og større interesse for, siger Kjeld Østergaard.

 

Det bedste fra to verdener

Ifølge regionschef i Deko Niels Kristensen tager glas det bedste fra to verdener: Cellekontorernes mulighed for at lukke al støj ude og storrumskontorernes dynamik og følelse af fællesskab.

 

-Med glas kan man være sammen uden at blive forstyrret. Derfor oplever vi, at glas spiller en mere og mere fremtrædende rolle i byggeriet, siger Niels Kristensen, der ofte samarbejder med Vetrotech.

 

-Når vi skal levere glaskonstruktioner i de store formater, er der ikke mange, der kan løse opgaven. Der skal ligge testrapporter på alt. Vi anser Vetrotech som den mest professionelle leverandør inden for brandglas. På DOKK1 var der ikke andre, der kunne løfte opgaven, siger Niels Kristensen.

 

Værn mod varmestråling

Glaskonstruktionerne i DOKK1 er baseret på Vetrotechs Contraflam Structure, som kan tilpasses til at opfylde specielle funktionskrav, samtidig med at alle myndighedskrav overholdes. I DOKK1 er der fx lydglas på den ene side af alle glasflader, da kravene til akustik er meget høje, fordi borgerservice og bibliotek er under samme tag. Der er også særlige krav til personsikkerhed. Glassene ud til atrierne skal bl.a. kunne holde til, at en person løber ind i dem, uden at de brister, og man falder ned.

 

-Vi har arbejdet med brandglas i over 35 år og har en stor erfaring på området. Vores produktportefølje er ganske smal, men kan sammensættes efter Legoklodsprincippet, så glassene kan opfylde helt specifikke krav. Contraflam Structure er vores prestigeglas. Det kan holde varmestråling ude i 30-120 minutter og bliver mælkehvidt under brand. Det betyder, at man selv i store bygninger med mange glasflader er sikker i lang tid og samtidig undgår, at der udbryder panik, fordi man så at sige afskærmer udsynet til flammerne, forklarer Kjeld Østergaard fra Vetrotech.

 

Fakta om DOKK1

  • Bruttoetageareal: 28.000 m²
  • Indeholder bibliotek og borgerservice samt café, projektrum, sale, studieceller, legeplads, mm.
  • Automatisk p-anlæg i kælderen med plads til 1000 biler
  • Antal forventede daglige besøgende: 3500 personer
  • Anlægssum ca. 2 mia. kr.
Vetrotech

Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic

Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic er en af verdens førende leverandører af brandbeskyttende glas og sikringsglas og er den største leverandør på sit felt i Danmark. 

Kontaktinformation
Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic
Robert Jacobsens Vej 62 A
2300 København S
Tlf:70225258
Web:
Email:   marianne.carlsen@saint-gobain.com