degnejorden klynge 2

Ventilationsvinduet kan flytte markedet

Den jyske opstartsvirksomhed LivingBetter har med omtanke og kreativitet udviklet en teknologi som kan reducere energiforbrug og CO2-emission i byggeriet og samtidig optimere indeklimaet.

 

Af John Bo Northroup

 

Den jyske opstartsvirksomhed LivingBetter har med omtanke og kreativitet udviklet en teknologi som kan reducere energiforbrug og CO2-emission i byggeriet og samtidig optimere indeklimaet.

 

I 90 % af et menneskes liv opholder man sig indendørs og derfor er et sundt indeklima afgørende både for velvære og sundhed. Kombinationen af et sundt indeklima og en optimeret energi- og CO2-løsning har ført til at firmaet LivingBetter A/S, som står bag Ventilationsvinduet, er kåret som Gazelle-virksomhed i Børsen efter firmaets ubrudte vækst gennem flere år.

 

Byggeriet tegner sig for en tredjedel af den samlede CO2 udledning. Det er af mange grunde en ganske konservativ branche, som har været sen til at gå nye veje for at virkeliggøre nye ideer, der kan bidrage til at reducere CO2-udledningerne og vinde energibesparelser. I LivingBetter har man også mærket denne konservatisme og det har være udfordrende og taget tid at opnå et gennembrud.

 

Branchen ser værdien

- Heldigvis er der i byggebranchen også aktører blandt arkitekter, rådgivere og bygherrer som gerne vil være med til at fremme grønnere løsninger og med dem er det lykkedes at skabe et voksende antal referencer, hvor LivingBetters løsning har kunnet bevise sit værd. Det gælder specielt boligforeninger med renoveringsudfordringer og husbyggere, som gennem løsningens enkelthed og lave installationsomfang, har set værdien i deres projekter, fortæller Peter Clausen, direktør og stifter af LivingBetter.

 

Læs også: Nyt koncept for ventilation og varmegenvinding er sundt, billigt og grønt

 

Peter Clausen fortsætter:

 

- Ventilationsvinduet er i dag foreskrevet til og anvendes i renoverings- og nybygprojekter i mere end 6.000 boliger i Danmark. En væsentlig årsag til den store interesse skyldes, at LivingBetter gennem alle årene har prioriteret dokumentation af løsningen meget højt. Et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og tilhørende institutioner samt Teknologisk Institut, kombineret med en stor indsats for at søge indflydelse på tilpasning af Bygningsreglementet, har ført til at både rådgivere og bygherre er trygge ved vores løsning.

 

degnejorden klynge

 

LivingBetter arbejder som teknologileverandør

En omfattende referenceprojektliste og løbende registrering af brugernes oplevelse og erfaring, har ført til at nogle af landets største boligforeninger og boligudviklere i dag og i fremtiden baserer boligernes indeklima- og energiløsning på Ventilationsvinduet, der indgår i en samlet LivingBetter løsning.

 

- LivingBetter arbejder som teknologileverandør sammen med vinduesproducenter som gennem en licensaftale integrerer teknologien i deres vinduer til det færdige produkt. Med den vækst som LivingBetter imødeser, arbejder vi nu med at få flere danske vinduesproducenter i gang, så konceptet kan udbredes til en større del af branchen med den stigende efterspørgsel, oplyser Peter Clausen.

 

Teknologi som disrupter

Som det ofte er tilfældet, er det nye teknologier uden for en given branche, som disrupter en gammel branche og ændrer værdikæden og forretningsmodeller. Med LivingBetters koncept, hvor luften tilføres bygningen gennem et lukket vindue, er luftstrømmen vendt og den luft der kommer fra vinduerne, flyder naturligt gennem bygningen til enten et almindeligt aftræk eller en varmepumpe, hvor der laves en energigenvinding til produktion af varmt vand. Det betyder, at der kan spares markant på konventionelle ventilationssystemer, hvor luften blæses ind i boligen med omfattende rørføring og energigenvindingen giver store besparelse på den årlige energiregning og sænker CO2-belastningen.

 

LivingBetter har fra begyndelsen lagt stor vægt på at løsningen giver fordele for hele værdikæden. Ultimativt for brugeren af boligen i form af lavere energiregning og godt indeklima – for bygherren lavere investeringer og reducerede driftsomkostninger – for arkitekten større frihed og færre bindinger i projektudviklingen og for entreprenøren enkle byggeprincipper.

 

nr 46 stue
nr 46 værelse 1
 
 

Læs også: Ventilationsvindue og varmepumpe giver store besparelser i energi og CO2-belastning

 

LivingBetter har i samarbejdet med bl.a. Aalborg Universitet udarbejdet en SBI-anvisning for Ventilationsvinduet, samt officielle beregningsmetoder for indregning af den energieffekt der består i, at vinduet kontinuerligt lukker forvarmet luft ind. De igangværende LCA- og EPD-dokumentationsopgaver er ligeledes retningsgivende for, hvor stor indflydelse løsningen har på CO2-emission med videre og giver signifikante resultater f.eks. i nybyg, hvor et projekt med 96 boliger i Lejre viser, at den samlede LivingBetter løsning med Ventilationsvinduer giver 60 % lavere energiforbrug og hele 50 % lavere CO2 CO2-udslip end hvis man havde brugt fjernvarme.

 

I boligforeningerne, som skal renovere lejligheder, er der fuld evidens for, at Ventilationsvinduet er meget velegnet i løsninger med behovsstyret ventilation, samt at både anlægs- og driftsomkostningerne bliver betydeligt reduceret og tilmed giver større forbrugertilfredshed end konventionelle løsninger, som optager plads, afgiver støj og skal løbende serviceres.

 

Parat til eksportmarkederne

- Vores mål er, at vi nu skal ud på udvalgte eksportmarkeder efter den store efterspørgsel efter Ventilationsvinduet og de løsninger LivingBetter, har udviklet og fået valideret i byggeriet her i landet. Jeg håber også, at vores løsninger kan blive en bredere del af vinduesindustrien, både med henblik på salg i og udenfor Danmark, slutter Peter Clausen.

 

Sådan fungerer Ventilationsvinduet

Udeluft ledes ind nederst i Ventilationsvinduet og strømmer gennem ventilationsspalten til toppen af vinduet, hvor det ledes ind i rummet/bygningen gennem en termostatstyrede ventiler. Luften strømmer på grund af trykforskel over vinduet, der skabes enten på grund af termiske effekter eller ved et kontrolleret udsug fra boligens ventilationssystem.

 

Den luft, som ledes gennem vinduet, opvarmes af varmetabet fra rummet/bygningen gennem vinduet. Energi-transformationen forstærkes når solen skinner på facaden opvarmes luften yderligere af solindstråling på vindueskonstruktionen.

 

 

 

Om LivingBetter

Living Better A/S er en 100 % danskejet teknologivirksomhed, der fokuserer på at skabe de bedste energi- og indeklimaløsninger. Firmaets løsninger nedbringer CO2-udslippet, skaber sunde bygninger og tilvejebringer et bedre liv for de mennesker, der bruger bygningerne. LivingBetter har bl.a. udviklet Ventilationsvinduet, der er præmieret af byggeriets parter for sin dokumenterede energibesparelse og fleksibilitet.

 

 

Kontaktinformation

  • LivingBetter A/S
  • Fuglehavevej 23, 2750, Ballerup
  • Tlf: 81 81 81 10
  • Web: http://livingbetter.dk/
  • Email: info@livingbetter.dk