<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sundolitts Groen Standard L elementer skaerer byggetiden ned med en tredjedel
Sundolitt

Annonce

Sundolitts Grøn Standard L-elementer skærer byggetiden ned med en tredjedel

 

De første fundamenter er støbt til Farums nye bæredygtige bofællesskab, Stavnsholthave. RF Beton har skåret sin byggetid ned med en tredjedel ved brug af Sundolitts Grøn Standard L-elementer, og sparet både beton og stål. Med Grøn Standard er byggeriet blevet mere bæredygtigt og byggeprocessen meget lettere.

 

Nikolaj Borchers var forundret. Det lød for godt til at være sandt, at Sundolitts L-elementer kunne gøre så stor en forskel. Men bygherrens krav til bæredygtigt byggeri gav ham lyst til at prøve elementerne af. I dag vil han bruge Sundolitts L-elementer af EPS i så mange fundamenter som muligt.

 

“Jeg var sikker på, der ville være nogle faldgruber undervejs. Det kunne umuligt passe, at jeg kunne skære så meget af vores arbejdstid og materialeforbrug. Men vi skal også holde op med at være så konservative i byggebranchen,” siger Nikolaj Borchers, der er daglig leder hos RF Beton, der relaterer til entreprenørfirmaet Rasmus Friis.

 

Han og medarbejderne er nu færdige med de første fundamenter i Stavnsholthave, Farums nye bæredygtige bofællesskab. Fundamenterne er bygget op på Grøn Standard L- elementer i EPS fra Sundolitt. Beregningerne har holdt stik. Der er sparet en tredjedel tid samt beton til opgaven, og alt stål er erstattet med bæredygtige fiberarmeringsløsninger fra PP Nordica.

 

FÆRRE MANDETIMER OG TUNGE LØFT

Bygninger sælges hurtigere og til bedre priser, når de har miljøcertificeringer som DGNB eller Svanemærke. Så når landets entreprenører ser på miljøeffekten, er det oftest af hensyn til bygherre. Men som entreprenør betyder medarbejdernes arbejdsmiljø i byggeprocessen til gengæld en del.

 

“Vi kunne fjerne et utal af tunge og uhåndterlige løft. Det var en sidegevinst, som vi slet ikke havde jagtet. Men det betyder meget for mig, at jeg har færre mandetimer og kan give mine folk en lettere arbejdsdag. Jeg vil gå benhårdt efter at få Sundolitts elementer med ind i projekterne fremover,” siger han.

 

Nu pågår opbygningen af de sidste boliger på den naturnære grund i Farum. Mens RF Beton støber videre, opbygges de første boligers ydervægge i træelementer. De i alt 25 boliger varierer fra 85 m2 til 133 m2, og de fleste er allerede afsat. Bofællesskabet forventes klart til indflytning i foråret 2022.

 

Ingeniørberegninger viser, at man ved brug af Grøn Standard, kan spare mere end 2 tons COpå et typisk parcelhus, alene ved valg af EPS som byggemateriale til fundament. Råvaren til EPS-elementerne er produceret med grøn energi og elementerne består af 2% polystyren og 98% luft. Råmaterialet til Sundolitt Grøn Standard produceres med grøn energi. Også i Danmark kører Sundolitt sin produktion med grøn strøm.

 

Kontaktinformation
Sundolitt A/S
Krog Skolevej 3
7190 Billund
Tlf:+45 7011 1020
Email:   sundolitt.kundeservice@sundolitt.com