<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sundolitt goer regnskab 20 aar uden saetningsrevner
Sundolitt

Annonce

Sundolitt gør regnskab: 20 år uden sætningsrevner

I mere end 20 år har Sundolitt leveret EPS-fundamenter til mange tusinde huse. Ingen af disse huse har fået sætningsrevner. Er brugen af det bæredygtige byggemateriale Grøn Standard en garanti mod differenssætninger?

 

- Nej - en sådan påstand vil være både udokumenteret og for vidtrækkende, siger Claus Jørgensen, ingeniør i Sundolitt. Han fortsætter:

 

- Men det er klart, at vi finder observationen interessant, at der gennem 20 år efter vores kendskab ikke er nogen af de mange tusinde huse, vi har leveret EPS fundamenter til, der har fået differenssætninger. Det rejser naturligvis spørgsmålet, om brugen af EPS- fundamenter som konstruktionsprincip generelt kan beskytte entreprenøren mod besvær med reparationsarbejde.

 

I så fald, ville den tekniske forklaring ifølge Claus Jørgensen være, at alle husenes betydelige laster hviler på det samme underlag. Konstruktionen på EPS-fundamenter kan være med til at sikre en mere ensartet belastning og sætning af huset. Derved minimeres risikoen for de revner, der kan opstå i huse, bygget på et rent betonfundament.

 

Læs også: Grøn Standard Fundamenter fra Sundolitt: Det behøver ikke være besværligt at bygge bæredygtigt

 

Entreprenøren ser bæredygtighed som bonus

Det er dog ikke sætningsrevnerne, der er det primære salgsargument hos Claus Jørgensen. Han peger i stedet på Grøn Standards nemme håndterbarhed på byggepladsen, som entreprenørens foretrukne argument for at bruge Grøn Standard. Med EPS-fundamentet optimerer entreprenøren nemlig byggeprocessen og letter arbejdsmiljøet for sine ansatte, fordi Grøn Standard består af 98 % luft og 2 % genanvendt plastik og derfor er meget nemt at håndtere og flytte rundt med på byggepladsen. For mange entreprenører er det derfor produktets praktiske fordele, der gør Grøn Standard attraktiv, mens bæredygtigheden mere betragtes som ”en bonus”.

 

Bæredygtighed hitter hos forbrugeren

Hos den enkelte husejer er det til gengæld klimahensyn og interessen for Grøn Standard som bæredygtigt byggemateriale, der hitter. Ifølge ingeniørberegninger sparer man nemlig med Grøn Standard mere end 2.1 tons CO2 for hvert parcelhus man bygger, blot ved materialevalget. Da man får et fundament af rent isoleringsmateriale, bliver boligen lettere at opvarme, ligesom kulden ved vinduer og ydervægge reduceres. Udover materialets sammensætning ligger CO2 besparelsen også i byggeprocessen, hvor entreprenøren sparer en del gravearbejde med diesel-drevne maskiner, ligesom tung transport i lastbiler minimeres.

 

Arkitekter får nye muligheder
Også arkitekterne har fået øjnene op for Grøn Standard, da de med det bæredygtige fundament kan sænke linjetabet og derved konstruere huse med særligt store vinduespartier. Vinduespartier, der ellers ikke ville have været mulige ifølge bygningsreglementet med et rent beton fundament.EPS-fundamenter til byggebranchen er grundigt afprøvet gennem to årtier med mulighed for at bære huse på op til 2,5 etager. Salget har i 2020 været i markant stigning og efterspørgslen forventes fortsat at stige hen over efteråret.Kontaktinformation
Sundolitt A/S
Krog Skolevej 3
7190 Billund
Tlf:+45 70 11 10 20
Email:   danmark@sundolitt.com