<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vejen til det gode indeklima
Vejen til det gode indeklima

Annonce

Vejen til det gode indeklima

Schüco har udviklet en lang række systemer, der på hver sin måde, bidrager til et optimalt indeklima, der sikrer en bedre livskvalitet i både private boliger og erhvervsejendomme.

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Både i private boliger og erhvervsejendomme spiller indeklimaet en afgørende rolle for menneskene i dem. Eksempelvis peger undersøgelser på, at forbedringer i indeklimaet kan forhøje produktivitet og arbejdsglæde med helt op til 15 procent. Hos Schüco har man udviklet en lang række innovative systemer, der kan sikre et godt indeklima samtidigt med, at de hurtigt kan installeres i både nye og ældre byggerier. Ifølge Kim Anker Nielsen, der er arkitektonisk projektrådgiver hos Schüco, bør man især tænke over valget af ventilationssystemer og solafskærmning, når man har for mål at skabe et optimalt indeklima.

Læs mere om Indeklima

 

Integreret facadeventilation

Schüco har udviklet særlige ventilationssystemer, der integreres direkte i facaden og vinduerne. Det har vist sig som en effektiv løsning, der sparer plads og skjuler visuelle forstyrrelser:

- Vores integrerede facadeventilationssystem giver først og fremmest mere plads i byggeriet. Større bygninger kan have hele etager fyldt med ventilationsteknik. Dette kan undgås med vores systemer, hvor al teknik og visuelle forstyrrelser vil blive en del af vinduerne eller facaden uden, at det vil optage ekstra plads, fortæller Kim Anker Nielsen.


De vinduesintegrerede ventilationssystemer fra Schüco markerer sig også ved at være skjult for brugeren. Men betjeningskomforten er stadig høj, hvis man eksempelvis kigger på AWS VV (Ventilation Vent), som enten kan åbnes manuelt eller elektronisk ved hjælp af et skjult TipTronic vinduesbeslag. Ventilationsrammen kan indbygges både vertikalt eller horisontalt – alt efter hvad der passer bedst til bygningens arkitektur.

 

Tager højde for solpåvirkningen

Det er også vigtigt at tage højde for solpåvirkningen, når man søger at forbedre indeklimaet. Særligt i et land med så varierende vejr som det danske, bør der stilles høje krav til et byggeris solafskærmning:

- Vores solafskærmning CTB er den første effektive udvendige solafskærmning med ekstremt stor vindstabilitet, som integreres i selve facaden. Den er semitransparent, så den giver et fint udsyn, men beskytter mod varm og skarpe solstråler. Om vinteren kan den derimod lade de sparsomme sollys komme ind i lokalerne. Den fungerer derfor perfekt til et omskifteligt klima som vores, fortæller Kim Anker Nielsen.

 

Kontaktinformation
Schüco Denmark ApS
Stamholmen 157, 3
2650 Hvidovre
Tlf:+ 45 36 34 22 00
Email:   danmark@schueco.com