<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny hulrumsventil fra Scandi Supply loeser problemer med brandspredning
.-.
Scandi Supply

Annonce

Ny hulrumsventil fra Scandi Supply løser problemer med brandspredning

I det nye Bygningsreglement har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens strammet væsentligt op omkring kravende vedrørende brandspredning via udvendige overflader. Denne udfordring kan nu let sikres med ny hulrumsventil.

 

Således fremgår det af BR18´s paragraf 117 at ydervægge og tage skal projekteres og udføres, så det sikres, at pkt. 1: Brandspredning i og på ydervægge og tage begrænses. Pkt. 2 At der i bygninger med flere end en brandmæssig enhed IKKE sker brandspredning imellem de forskellige brandmæssige enheder via ydervægge og tage, i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

 

Gnist- og flammestoppende løsning

Den nye tekst er en præcisering af, at kravet om begrænsning af brandspredning mellem brandmæssige enheder ikke alene relaterer sig til den udvendige overflade af ydervæggen, men til alle dele af konstruktionen.

 

Ovenstående betyder at det ventilerede hulrum imellem vindspærre og facademateriale skal sikres mod spredning af brand. Det samme gælder også for det ventilerede hulrum imellem undertag og tagmateriale, hvor der ligeledes er stor risiko for at branden spreder sig. Det kræver nye løsninger.

FB hulrumsventil fra Scandi Supply a/s løser opgaven på en let og enkel måde. FB Hulrumsventil er en passiv udluftningsventil, hvilket vil sige, at den ikke indeholder bevægelige dele eller branddetektorer.

 

Nettet er gnist- og flammestoppende, hvilket sikrer, at ilden ikke kan antænde den ueksponerede side af hulrummet, inden det patenterede grafitmateriale ekspanderer og stopper sprækken til hulrummet helt.

 

Med FB Hulrumsventil kan man sektionere hulrummet bag beklædningen, sådan at brandspredningen forhindres. FB Hulrumsventilen er designet så den ikke lukker af for luftventilationen og dermed sikrer, at der er tilstrækkelig ventilation af hulrummet. FB Hulrumsventil er dokumenteret til EI30, EI60 og EI90.

 

 

Læs også: Interview med Claus Krebs fra Scandi Supply om virksomhedens Firefree brandbrik: Fjerner overset risiko for brandspredning

 

Montering

FB Hulrumsventil kan monteres bag alle typer beklædning, herunder træ, grafit, fibercement og stål. Ventilen leveres i længder af 1 meter og i dybderne 23 mm, 28 mm og 36 mm. Når ventilen monteres skal man sikre, at der er fast materiale på begge sider af FB Hulrumsventilen.

 

Specielle tagkonstruktioner

FB Hulrumsventil kan anvendes til skrå tagkonstruktioner eller isolerede flade tagkonstruktioner.

 

Tagfodsventil

Til brandsikring af udhæng, er det også muligt at benytte en FB Tagfodsventil. Tagfodsventilen monteres i undersiden af udhænget, så der sikres ventilering af hele tagkonstruktionen. Skulle der opstå en brand, som slår ud af et underliggende vindue, bremses flammerne i at sprede sig til tagkonstruktionen.

Kontaktinformation
Scandi Supply a/s
Energivej 2
5492 Vissenbjerg
Tlf:+45 76 24 48 00
Email:   mail@scandisupply.dk
Scandi-Supply