<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Forkert brandsikring giver falsk tryghed
Forkert brandsikring giver falsk tryghed

Annonce

Forkert brandsikring giver falsk tryghed

Op mod halvdelen af landets byggeprojekter er præget af forkert passiv brandbeskyttelse, vurderer specialist. Mange bygherrer ved nemlig ikke, at brandlukninger ved for eksempel ledningsføringer skal være tilpasset den enkelte løsning for at virke.


Tekst af Tim Panduro


De fleste bygherrer og deres rådgivere har et godt øje for den mere aktive del af brandsikringen, når de opfører nye bygninger eller istandsætter ældre. Røgdetektorer, sprinklere og varslingsanlæg bliver installeret efter gældende myndighedskrav.

Men hvis katastrofen rammer og flammerne får fat, er den passive brandsikring mindst lige så vigtig. Det fortæller Claus Krebs, der er sales manager hos den førende totalleverandør af og rådgiver om netop passive brandsikringsløsninger, Scandi Supply.

- Det er altafgørende, at man anvender de rigtige systemer, når man fører for eksempel ledninger eller rør gennem en væg. Det er ikke nok, at man finder et CE-mærket produkt, for CE betyder blot, at systemet er dokumenteret i henhold til gældende standarder, men ikke at det kan benyttes i den givne situation. Og faktisk kræver bygningsreglementet dokumentation for de løsninger, der bliver anvendt, siger Claus Krebs.

Dokumentationen skal vise, at løsningen er blevet brandteknisk afprøvet – og så er det også vigtigt, at en løsning, der er dokumenteret til et formål, ikke anvendes til andre. For eksempel, så man fører fire-fem ledninger igennem en sikring, der er godkendt til en eller to ledninger. Eller – endnu værre – at man anvender 1 komponent brandskum.

- Mange ved ikke, at brandskum faktisk brænder udmærket, hvis det er anvendt forkert. Derfor kan det være katastrofalt, hvis man bruger det til at tætne omkring en gennembrydning i en brandvæg, siger Claus Krebs. Brandskum kan nemlig alene anvendes til lineære fuger uden gennemføring af installationer.

- Det samme ser man ved forkert udførsel af brandlukninger ved plastrør. Rørene kan brænde væk, og derfor er det altafgørende, at der er en dokumenteret løsning, der lukker, når det brænder.Eksempel på en IKKE dokumenteret løsning, hvor der oven i købet er anvendt vores CE etikketter forkert


Katastrofen i London

Claus Krebs oplever ikke, at kravet til dokumentation for brandsikkerhed fylder lige så meget hos bygherrer som de krav, der stilles til for eksempel indeklima og energiforbrug.

- Ud fra mine egne oplevelser på byggepladser vil jeg anslå, at 50 % af byggerierne ikke overholder kravene til dokumenterede løsninger. Selv store entreprenører udviser nogle gange et manglende kendskab til reglerne – og til, hvad det kan betyde, hvis ikke de bliver overholdt, siger Claus Krebs.

 

Han oplever ofte, at projektets beskrivelsesmateriale siger, at der skal brandlukkes i henhold til gældende lov, men at de underentreprenørerne ikke har tænkt brandlukninger ind i deres projekt. Derfor ender det ofte som en eftertanke – og øger risikoen for katastrofe. Ifølge Claus Krebs var sidste års brandkatastrofe i en beboelsesejendom i London et eksempel på, hvor galt det kan gå.

- Det mest kendte ved den brand er, at selve facaden brændte. Men årsagen til, at den spredte sig så hurtigt gennem bygningen er formentlig, at lukningerne ikke var udført korrekt, siger Claus Krebs om branden, der kostede 71 liv.


De økonomiske konsekvenser af en brand er selvsagt enorme i tab af værdier og produktion. Men selv, hvis branden ikke rammer, kan udgiften ved ikke at have tænkt dokumenterede passive brandløsninger ind i byggeriet være store.

- Scandi Supply bliver med jævne mellemrum kontaktet af totalentreprenører, der har opdaget, at brandløsningerne ikke er korrekt udført. Det er selvsagt dyrere at gå ind og udbedre dem i stedet for at udføre dem ordentligt undervejs. Derfor er det vigtigt at trække på den ekspertise, der findes i branchen – for eksempel hos os, hvor vores tekniske chef har en master i brandsikkerhed og tilbyder rådgivning om anvendelse af de korrekte løsninger, og hvor alle vore sælgere er uddannede til at rådgive omkring vores løsninger, siger Claus Krebs.

Kontaktinformation
Scandi Supply a/s
Energivej 2
5492 Vissenbjerg
Tlf:+45 76 24 48 00
Email:   mail@scandisupply.dk
Forkert-brandsikring-giver-falsk-tryghed