20200221 RW-NC PHO 94

ROCKWOOL reducerer sin CO2-udledning i Danmark med mere end 70% fra nytår

 

10 års dansk ingeniørkunst og store investeringer i innovativ smelteteknologi betyder, at ROCKWOOL skærer mere end 70% af CO2-udledningen, når virksomhedens to danske fabrikker fra årsskiftet starter på biogasdrevet produktion.

 

ROCKWOOL – en af Danmarks store, energiintensive produktionsvirksomheder – tager nu et markant skridt mod en grønnere fremtid, når virksomhedens to danske fabrikker fra 1. januar 2021 omstiller de store smelteovne til biogas. Det betyder, at ROCKWOOL som den første af landets store CO2-udledere opfylder målet om 70% CO2-reduktion – svarende til Danmarks klimamål i 2030.  

 

- Danske virksomheder spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og vi er stolte af at vise, at det er muligt at omstille industriprocesser med meget høje temperaturer. Vi deler regeringens holdning om, at klima, vækst og arbejdspladser skal gå hånd i hånd, og vi er glade for at yde et bidrag til at nå det danske klimamål, samtidig med at vi beholder danske arbejdspladser, udtaler Frank Larsen, adm. direktør i ROCKWOOL Nordics.

Udviklingen af en fleksibel, fremtidssikret smelteteknologi er et vigtigt element i at være en ansvarlig, dansk virksomhed, og omlægningen til fossilfrie energikilder er kulminationen på en stor satsning. ROCKWOOL har de sidste 10 år investeret over 500 mio. kr. i moderniseringen af de danske fabrikker og over 50 udviklingsingeniører har i tæt samarbejde med de danske fabrikker arbejdet på at udvikle den nye innovative teknologi.

 

- Det er også en vigtig  investering for at kunne imødekomme byggebranchens stigende fokus på klimavenlige byggematerialer. Skiftet i produktionsmetode gør os uafhængig af fossile brændsler i Danmark. Dermed giver vi vores kunder endnu et godt argument for at vælge vores produkter, fordi vi kan tilbyde brandsikker stenuldsisolering af høj kvalitet med markant lavere CO2-aftryk, siger Frank Ove Larsen. 

 

Investeringer i danske arbejdspladser og grøn produktionsteknologi

ROCKWOOL producerer stenuld ved at smelte sten og genanvendte materialer som, gennem sine isoleringsprodukter, sparer det danske samfund for store CO2-udledninger hvert år. Det kræver høje temperaturer og derfor store mængder energi. At kunne smelte ved 1.500 grader ved hjælp af biogas er en banebrydende, industriel opfindelse, der vil kunne hjælpe den grønne omstilling i en lang række industrier i Danmark og globalt. ROCKWOOL har i mange år haft fokus på at effektivisere produktionen og mindske miljøaftrykket og er allerede kommet et godt stykke ad vejen. Men det afgørende skridt i Danmark kommer med skiftet til klimaneutral biogas.

 

- Frem til i dag har vi mindsket udledningerne fra vores produktion med 40% set ift. vores udledning i 1990. Når vi fra nytår skifter til biogas, opnår vi en samlet reduktion på mere end 70% - det gælder både absolut reduktion samt den relative reduktion målt i CO2 per ton stenuld. Samtidig omlægger vi al strøm til grøn elektricitet. Konkret betyder skiftet, at vi mindsker vores udledning med 110.000 tons CO2 om året. Dermed tager vi et stort skridt af vejen mod en produktion med et meget lavt CO2-aftryk i Danmark, fortæller Frank Ove Larsen.

 

De store investeringer, som ROCKWOOL gennem det seneste årti har foretaget i de danske fabrikker skal også ses i lyset af ROCKWOOLs ønske om at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. ROCKWOOL blev etableret i Danmark i 1937, og er siden vokset til at blive en global spiller inden for grønne løsninger baseret på stenuld. De danske fabrikker er vigtige testcentre for virksomhedens udviklingsafdeling. Det gælder også udvikling og implementering af den nye smelteteknologi, der ligger til grund for omstillingen til en mere bæredygtig produktion i hele ROCKWOOL gruppen. Gruppen har i alt 47 produktionsanlæg i 22 lande i hele verden, og de kan med tiden få glæde af den danske teknologi.

 

 

FAKTA

 

ROCKWOOL Danmark, CO2 og biogas

  • ROCKWOOLs to danske fabrikker udledte i 2019 ca. 90.000 ton CO2.
  • I 1990, som er basisår for FNs opgørelser og den danske klimamålsætning, udledte ROCKWOOL 132.000 tons CO2 fra de danske fabrikker. 
  • Med omstillingen til biogas og grøn el nedbringer ROCKWOOL sine absolutte og relative udledninger af CO2 med over 70% i 2021 sammenlignet med 1990.
  • Pr . 1. januar 2020 omstillede ROCKWOOL som en overgangsløsning til naturgas.
  • Omstilling til biogas og grøn el fra 1. januar 2021 betyder en reduktion af CO2-udledning fra 2020-2021 på 45.000 tons – eller ca. 50% ift. 2020-udledningen.
  • Den anvendte biogas produceres lokalt i Midtjylland og er garanteret fri for dyrkede afgrøder.
  • ROCKWOOL har foreløbig indgået aftale om levering af biogas for de næste 3 år.
  • Udover biogas-løsningen i Danmark har ROCKWOOL gruppen også udviklet en storskala elektrisk smelteovn til stenuldsproduktion, der ligeledes er baseret på ikke-fossile brændstoffer. Den elektriske smelteovn bliver i øjeblikket installeret på ROCKWOOLs fabrik i Moss, Norge.

Med omstilling til biogas og grøn elektricitet opnår ROCKWOOL i Norden en samlet CO2 besparelse på 70% på fire nordiske fabrikker.

 

 

For yderligere information kontakt venligst:

Kommunikationschef Liza Andersen, mobil 41508841
Mail: liza.andersen@rockwool.com

Kontaktinformation