Klimakrav-webinar_ROCKWOOL

Klimakrav i byggeriet – Hvad betyder det for dig? Se videoen her

 

Samtidig med at nytåret blev skudt ind, blev de nye klimakrav i BR18 skudt i gang, og bygherrer skal nu dokumentere klimaaftrykket for nye bygninger. Men hvad indebærer det konkret for de involverede i byggeriet, og hvem har ansvaret for korrekt data? Det kan du se i se ved at klikke på linket nedenfor, med et panel bestående af eksperter fra forskellige dele af byggeriets værdikæde. 

 

Webinaret blev afholdt d. 25. januar, men du kan se det lige her.

 

Den danske byggebranche trådte nytårsnat ind i en ny æra med indførelsen af nye klimakrav i bygningsreglementet. Selv om branchen i længere tid har vidst, at dette var på vej, så er det først nu, at den reelle implementeringsfase med beregninger, dokumentation og CO2-lofter starter for materialeproducenter, bygherrer, entreprenører og rådgivere. Det betyder en stejl læringskurve, hvor der vil være et stort behov for et åbent samarbejde aktørerne imellem, hvor man tør dele sine erfaringer og udfordringer på godt og ondt.

 

Som et første initiativ til denne vidensdeling inviterer ROCKWOOL til webinar, hvor fokus netop vil være på, hvad de nye krav konkret betyder for byggeprocessen, materialevalget og branchen. I panelet sidder Magnus Smith, bæredygtighedsingeniør hos arkitekt- og ingeniørvirksomheden SWECO, Poul-Erik Olsen, bæredygtighedschef hos entreprenørvirksomheden CG Jensen og Christian Kofod, bæredygtighedschef hos materialeproducenten ROCKWOOL Nordics. Så der er rig mulighed for at tage udgangspunkt i konkrete eksempler.

 

Vidensdeling og afklaring af roller og ansvar

 

Netop det faktum, at der er tale om paneldeltagere fra hver deres del af byggeriets værdikæde har været en målsætning for ROCKWOOL, der står bag arrangementet.

 

- Selvom det ifølge loven er bygherre, der har ansvaret for opfyldelsen af de nye klimakrav, så kommer stort set alle parter i en byggeproces til at skulle levere data – og dermed være garant for dem. Det får betydning for alle i byggebranchen, forklarer Christian Kofod, bæredygtighedschef hos ROCKWOOL Nordics, og fortsætter:

- De nye klimakrav udgør en

helt ny virkelighed, og alle i branchen skal tilegne sig ny viden og afklare ansvar og rollefordeling. Jeg er overbevist om, at vejen frem er, at vi taler åbent om de udfordringer, vi møder og deler erfaringer, så vi i fællesskab mindsker byggesektorens klimaaftryk. Derfor inviterer vi til dialog med synspunkter fra flere aktører i branchen.

 

Det gratis webinar blev afholdt den 25. januar, men du kan stadig se det her.

 

Fakta om Bygningsreglementets nye klimakrav

 

• De endelige bestemmelser om klimakrav til nybyggeri trådte i kraft i Bygningsreglementet 1. januar 2023.

 

• For nybyggeri skal bygherre dokumentere bygningens samlede CO2-aftryk med en klimaberegning for at opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen.

 

• For nybyggeri over 1.000 m2 indføres en øvre grænseværdi for CO2-udledning på 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år.

 

• Fra 2025 vil der i Bygningsreglementet blive indført en grænseværdi for alt nybyggeri uanset størrelse, så længe det er omfattet af energirammen.

 

Kontaktinformation