<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tagpap fra Phonix Tag Materialer
Tagpap fra Phønix Tag Materialer

Annonce

Tagpap fra Phønix Tag Materialer

Moderne tagpap et ganske andet produkt end tidligere. Det indeholder ikke pap – men er et resultat af mange års produktudvikling og er sammensat af polyesterfilt, bitumen, granuleret skifer og gummimaterialet, SBS, der giver tagpappet større fleksibilitet og dermed større evne til at optage bevægelser fra underlaget.

Tagpap er derfor en moderne tagløsning med en levetid, der fuldt ud kan måle sig med andre tagløsninger.

Læs mere her: 
http://www.phonixtagmaterialer.dk/tagmembran/tagpap

Phonix-Tagmaterialer

Phønix Tag Materialer

Vores miljøprofil handler for os om mere end bare at kunne tilbyde nogle "grønne" produkter. For os handler det om totalbilledet, om alle de omkringliggende processer og ikke mindst om indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed. Og netop de værdier forsøger vi hos Nordic Waterproofing DK at implementere i alt, hvad vi gør.

 

Vi har igennem mange år haft rigtigt stort fokus på at optimere miljørigtigt på forskellige parametre omkring virksomheden - og vi har det stadig. Vi er kommet langt, men vi kan altid blive bedre – det kræver udviklingen og det kræver vi af os selv.

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Web:
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk