<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Samarbejdskoncept sikrer gr nne tage og bygninger
Samarbejdskoncept sikrer grønne tage og bygninger

Annonce

Samarbejdskoncept sikrer grønne tage og bygninger

Phønix Tag Materialer præsenterer på Building Green-messen et bæredygtigt koncept for teknologi, installering og vedligeholdelse, der sikrer både bygningen og det grønne tags funktion


I konceptet udnytter hver faggruppe sin kompetence i kæden, så byggeriet sikres og giver en velfungerende løsning for bygherren, siger salgs- og marketingchef Kenneth Vraa fra Phønix Tag Materialer.


- Gartneren, leverandøren af tagmaterialer, tagdækkeren og bygherren sikrer i fællesskab, at den samlede løsning fungerer, at taget ikke tørrer ud, men forbliver grønt, og at bygningen beskyttes mod skader og fugt, siger Kenneth Vraa.


Hver faggruppe skal udnytte sin kompetence i kæden. Plantespecialisten eller gartneren skal sikre, at planterne er velegnede til grønne tage, og han skal kende planternes opførsel året rundt samt reglerne for nødvendigt vedligehold. Desuden skal leverandøren af tagmaterialer, Phønix Tag Materialer, have den nyeste viden om tagprodukternes opførsel, levetid og holdbarhed.


- De professionelle tagdækker-virksomheder har viden om, hvordan man arbejder sikkert på tagene, hvor faren for faldulykker udgør en reel risiko. Fremfor alt ved tagdækkerne som eksperter i tage, hvordan man laver en tæt tagmembran, siger Kenneth Vraa.


Bygherren er med dette koncept sikker på kvaliteten af arbejdet, og han har en klar ansvarsfordeling i tilfælde af utætheder eller andre fejl.


Utætheder kan koste dyrt

Fejl og perforeringer af taget, som resulterer i indtrængning af fugt i bygningen, kan give skimmelsvamp, som ødelægger bygningen og giver dårligt indeklima med allergi, hovedpine og hoste.


- Planterne gror i bakker. Det betyder, at der ikke kommer vandtryk på taget. Dermed bliver det lige så sikkert at installere et grønt tag som et traditionelt. Med det grønne tags bakkeløsning løber overskydende vand ud af plastbakkerne og ned på tagmembranen. Her drænes vandet væk, fuldstændig som på en normal tagdækning. Derfor bliver vand ikke stående på taget, pointerer Kenneth Vraa.

Phonix-Tagmaterialer

Phønix Tag Materialer

Vores miljøprofil handler for os om mere end bare at kunne tilbyde nogle "grønne" produkter. For os handler det om totalbilledet, om alle de omkringliggende processer og ikke mindst om indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed. Og netop de værdier forsøger vi hos Nordic Waterproofing DK at implementere i alt, hvad vi gør.

 

Vi har igennem mange år haft rigtigt stort fokus på at optimere miljørigtigt på forskellige parametre omkring virksomheden - og vi har det stadig. Vi er kommet langt, men vi kan altid blive bedre – det kræver udviklingen og det kræver vi af os selv.

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Web:
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk