<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ph nix Tag Materialer s tter tal p DGNB p virkningen
Phønix Tag Materialer sætter tal på DGNB-påvirkningen

Annonce

Phønix Tag Materialer sætter tal på DGNB-påvirkningen

Phønix Tag Materialer gør det let for bygherre og rådgivere at vurdere tagpaps bidrag til bæredygtigt byggeri

 

Sammen med Rambøll har den danske producent af tagpap, Phønix Tag Materialer, vurderet hvordan virksomhedens produkter har indvirkning på en DGNB-certificering.

 

Rådgiver og bygherre kan med DGNB vurdere, hvad valg af produkter betyder for miljøet, for mennesker og for den samlede økonomi. Det gavner ikke kun en bæredygtig udvikling, men gør også bygningen mere værd.

 

- Det er naturligt for os at dokumentere, hvordan vores produkter spiller ind i et bæredygtigt byggeri. Vi vil tage ansvar for miljø og mennesker, siger salgs- og marketingdirektør Kenneth Vraa fra Phønix Tag Materialer.

 

Læs også interview med Jens-Jørn Hunderup fra Phønix Tag Materialer: Grønne tage dræner vandet væk

 

Dokumentationsmappe til DGNB-konsulenten

Rambøll har samlet og udarbejdet en dokumentationspakke, der gør det nemt for DGNB-konsulenter og -auditors at vurdere, hvad Phønix Tag Materialers produkter bidrager med og skal dokumentere i en DGNB-certificering. Resultaterne er også beskrevet i en kortere brochure.

 

- Phønix Tag Materialer bevæger sig med DGNB-dokumentationspakken mod en transparens af deres produkter. Denne dokumentationspakke gør det nemt for virksomheden at kommunikere, hvordan deres produkt bidrager til en bygnings DGNB-certificering, siger Andreas Qvist Secher, der er Senior Bæredygtighedskonsulent hos Rambøll.

 

Phønix Tag Materialer udvikler tagprodukter, der har en levetid på mindst 50 år, når man bruger SBS-underpap og -overpap. Det konkluderer det uvildige organ ETA Danmark på baggrund af nylige feltundersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut.

 

Læs også interview med Kenneth Vraa fra Phønix Tag Materialer: Utraditionelt samarbejde: Unge skal få øje på tagdækkerfaget

Phonix-Tagmaterialer

Phønix Tag Materialer

Vores miljøprofil handler for os om mere end bare at kunne tilbyde nogle "grønne" produkter. For os handler det om totalbilledet, om alle de omkringliggende processer og ikke mindst om indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed. Og netop de værdier forsøger vi hos Nordic Waterproofing DK at implementere i alt, hvad vi gør.

 

Vi har igennem mange år haft rigtigt stort fokus på at optimere miljørigtigt på forskellige parametre omkring virksomheden - og vi har det stadig. Vi er kommet langt, men vi kan altid blive bedre – det kræver udviklingen og det kræver vi af os selv.

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Web:
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk