<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Stand alone affugtere
Stand-alone affugtere

Annonce

Stand-alone affugtere

Flere affugterserier designet til mange anvendelsesområder, bl.a. affugtning på lagre, i produktionslokaler og køle-/fryserum. Luftmængder fra 180m3/h-9.000m3/h og særlige anlæg til affugtning af luft til et lavt fugtindhold. Visse affugtere kan leveres med luftkølet kondensator til brug i lokaler, hvor der ikke kan etableres aftræk til det fri. Moderne affugtere med energieffektive ventilatorer og intern varmegenvinding.
Kontaktinformation
Munters
Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf:44 95 33 55
Email:   info@munters.dk