drying_room_cloth

Ny, energisparende tørremetode kan skære 87% af elforbruget

 

Med Munters sorptionsaffugtning i tørrerum bliver det nemt at tørre tøj. Tørrerum erstatter f.eks. traditionelle elektriske tørreskabe i daginstitutioner, materielgårde, boligforeninger og virksomheder, ofte med en energibesparelse på mere end 50%.

 

Det danske forsvar har igennem mange år anvendt en alternativ tørremetode til personligt udstyr, uniformer, dykkerdragter, redningstøj etc. I omkring 100 af forsvarets tørrerum, bl.a. i Jæger- og Frømandskorpset, foregår tøjtørringen med Munters' sorptionsaffugtning kombineret med ventilation. I disse rum skabes forhold, der svarer til de optimale udendørs tørreforhold, vi kender det fra en lun og let blæsende sommerdag.

 

Når det våde tøj ophænges i rummet, starter en ventilator, der frigiver fugten fra tøjet, hvorefter en sorptionsaffugter fjerner fugten fra luften. Den opsamlede fugt fjernes fra rummet som varm, våd luft, der føres til det fri.

 

CN Gade 4
DryingRoom_filled

 

En sorptionsaffugter fjerner vandet i luften ved at suge rumluften gennem en fugtabsorberende rotor, hvorefter en modsatrettet og opvarmet luftstrøm blæses igennem en del af denne rotor og fjerner fugten, der blæses ud til det fri. Sorptionsaffugteren indeholder altså ingen kølemidler eller køleflade som en traditionel kondensaffugter og har derfor ingen temperaturmæssige driftbegrænsninger. Det betyder, at rummet, der skal affugtes, kan være koldt og uopvarmet – affugteren ville stadig fjerne vand, selvom den stod i frostvejr.

 

Tørrerummet kan indrettes med bøjlestænger, evt. i flere etager, og desuden kan der opsættes hylder til fodtøj. Til tørring af fodtøj kan vi levere et rørsystem, der er udstyret med plastslanger, der føres ned i fodtøjet for hurtig og effektiv tørring.

 

Download Erfa-om-fugt om tørrerum her.

 

IMG_6618Munters sorptionsaffugter og ventilator

 

Læs hele artiklen her.

 

Fordelene er mange og tydelige:

 

  • Selv små børn kan selv ophænge tøjet på en alm. bøjlestang
  • Alle typer tøj tåler at blive tørret i tørrerummet
  • Tøjet bliver tørt og ikke bare varmt
  • Energibesparelsen er på Lærkeskolen ca. 87% i forhold til de 8 tørreskabe
  • Der er minimal vedligeholdelse af anlægget, og ingen kommer i kontakt med udstyret, der er monteret under loftet

 

Sammenligningsgrundlag:


Effektforbrug, tørreskabe:

8 tørreskabe á 1500 W:

12 kWEstimeret drift:

400 timer/år x 12 kW 4.800 kWh/år

Forbrug: 4.800 kW/år x Kr./kWh 1,63:

Kr. 7.824,00/år

 

Munters sorptionsaffugter og ventilator: 2 kW

300timer/år* x 2 kW 600 kWh/år

600 kW/år x Kr./kWh 1,63

Kr. 978,00/år

 

* I tørrerummet vil samme mængde tøj være tørt på kortere tid ifht. i tørreskabene.

 

Læs og download Case studies om tørrerum her:

 

Lærkeskolen sparer 87% i energi

 

Børnehaven Phistergården - Tørrerum gør hverdagen lettere 

 

 4. maj Kollegiet i Århus- forøger tørrekapaciteten 

 

Materielgårdens ansatte i Kerteminde Kommune har nu knastørt tøj hver morgen

 

Kontaktinformation