<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Klimal sningen til alt fra sm arkiver sm og st rre t rrerum til gigantiske datacentre
Klimaløsningen til alt fra små arkiver, små og større tørrerum til gigantiske datacentre

Annonce

Klimaløsningen til alt fra små arkiver, små og større tørrerum til gigantiske datacentre

Munters benytter naturens egne teknikker til affugtning, befugtning og køling. Den miljøvenlige affugtningsteknik fungerer helt uden kølemidler, anvendes i stor udstrækning i fødevare- og medicinalindustrien, men også anlæg til affugtning i tørrerum er blevet meget udbredt.

 

 

Et stort antal daginstitutioner, materielgårde, politistationer og private virksomheder installerer i dag Munters’ tørrerumskoncept for at sikre en energirigtig tøjtørring, helt uden brug af varme.

 

Samme teknik sørger for at opmagasinerede råvarer, produkter og genstande ikke udsættes for ødelæggende fugtpåvirkninger. Med affugtning kan lagre og depoter eliminere behovet for opvarmning fuldstændigt og dermed nedsætte energiforbruget betragteligt. Desuden vil et affugtet lager opretholde et konstant og fuldt kontrolleret klima året rundt, helt upåvirket af de udendørs forhold.

 

Konceptet kan både integreres ved nybyggeri men også efterinstalleres i allerede opførte lagerlokaler, ligesom plasthaller med stor succes benytter Munters-anlæg til begrænsning af luftfugtigheden.

 

 

Læs mere om Indeklima

 

Naturlig køling til gigantiske datacentre

Mange af verdens største datacentre benytter Muntersindirekte evaporative køleløsninger (Oasis IEC) til energirigtig køling og opnår dermed energibesparelser på mere end 70 % sammenlignet med traditionelle kølesystemer.

 

Oasis IEC køleløsningen er gentagne gange blevet præmieret, senest med prisen “Industry Energy Innovation” ved uddelingen af 2017 Europe Datacloud Awards.

 

Den evaporative køleteknik er baseret på naturens egen måde at skabe køling på, nemlig ved at blæse luft over en fugtig overflade.  Hermed elimineres behovet for energikrævende kompressorkøling.

 

Denne miljøvenlige form for køling anvendes også i Munters  FA6 evaporative kølere, der er specielt designede til integrering i ventilationssystemer. NB Ventilation benytter bl.a. hos Danfoss dette FA6 kølekoncept, som har sikret Danfoss overordentlig store energibesparelser.  I visse tilfælde kører anlæggene helt uden varmeforbrug helt ned til en udetemperatur på -2° C, hvilket har medført en meget kort tilbagebetalingstid på mellem 1-3 år.

 

 

Du kan møde Munterspå stand 77 på årets Building Green, hvor du kan høre mere om virksomhedens løsninger. Benyt dig også af muligheden for at downloade deres nyeste App til beregning af lufttilstande og få eksempler på, hvordan du på ganske få sekunder laver nyttige beregninger.

Kontaktinformation
Munters
Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf:44 95 33 55
Email:   info@munters.dk