<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> multidroner.dk
MultiDroner ApS

Annonce

Byggepladsplaner - med hjælp fra droner

Med Multidroners månedlige droneoptagelser kan du få et overblik over udviklingen på din byggeplads. Hvor langt er vi kommet og hvem arbejder hvor? Med dronefotos, kan du få et målfast kort med en præcision ned til 2 centimeter. Billederne kan bruges til dokumentation, men har også værdi på byggemøder, hvor et opdateret overbliksbillede gør kommunikationen lettere.


Se byggepladsen fra oven med dronebilleder, indsæt selv kraner, stilladser mm. - og få et stærkt redskab til kommunikation med alle på pladsen. Billedet tilhører Dansk Drone Kompagni


Som noget nyt kan du nu med programmet Ortomatic sammenstille dronefotos med din situationsplan - og selv tegne direkte ovenpå dronebillederne.


Byggepladsplanen (som del af din plan for sikkerhed og sundhed) kan lettere opdateres og noter fra et møde kan skrives direkte ovenpå byggepladsplanen. Bagefter kan tegningen printes ud eller sendes som PDF til dem, der har brug for den.


Her vises et udsnit af byggepladsplanen, med markering af en kran, oplagsplads mm. Billedet tilhører Dansk Drone Kompagni

Funktioner:

  • virker i en browser - ingen installation af software

  • dansk software - dansk support

  • visning af tegningslag (situationsplan, landskabstegning)

  • præcis opmåling af arealer (fx til bestilling af køreplader)

  • indsæt ikoner for kraner (med operationsradius), parkering, sikkerhed mm.

  • nem løbende redigering af byggepladsplanen

  • print til PDF


Kontakt Multidroner ApS for at se softwaren demonstreret og få et tilbud på en overflyvning af din byggeplads og levering af dronefotos i Ortomatic.

 
Kontaktinformation
Multidroner Aps
4400 Kalundborg
Tlf:53 87 05 77
Email:   kontakt@multidroner.dk
MultiDroner