<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> N jagtige m linger reducerer energiforbruget
Nøjagtige målinger reducerer energiforbruget

Annonce

Nøjagtige målinger reducerer energiforbruget

Byggereglementet kræver dokumentation for at nye ventilationsanlæg lever op til gældende krav og yder som beskrevet. Det stiller store krav til pålidelige målinger af luftstrømmen i ventilationsanlæg. Med UltraLink gør Lindab det nemmere at dokumentere ventilationsløsningens ydeevne og automatisk at regulere luftstrømmene for et bedre indeklima. 

 
Bygningsreglementet foreskriver, at alle nye installationer skal testes, så der foreligger dokumentation for, at ydeevnen lever op til gældende krav. Når det kommer til ventilationsløsninger, stiller det store krav til, at ydeevnen kan måles pålideligt og effektivt.


”Installatørerne skal teste ventilationsløsningen efter installationen og sikre, at ydeevnen er som forventet og lever op til gældende krav. Som leverandør er det vores opgave at gøre det nemt for installatøren at måle og dokumentere ydeevnen,” siger Niels Mulvad, produktchef for Indoor Climate Solutions hos Lindab


Derfor har Lindab udviklet UltraLink-systemet, der nu kommer i en opdateret udgave. UltraLink måler luftstrømme og temperatur i ventilationssystemet ved hjælp af ultralyd, hvilket giver målinger med større præcision end tidligere. Ved hjælp af sensorer i kanalvæggen kan UltraLink foretage luftmængdemålinger med +/-5% nøjagtighed helt ned til 0.5 meter i sekundet.


Ny teknik giver mere præcise målinger*

Og netop præcision er helt afgørende, når fremtidens fleksible byggerier skal udstyres med energieffektive løsninger. ”Traditionelle målesystemer placerer et målekors indvendigt i ventilationskanalen og måler lufttrykket fysisk. Dermed står målekorset i vejen for luftstrømmene og påvirker derved lufttrykket negativt. Samtidig kan det opfange skidt og støv. Alt sammen fører det til upræcise målinger,” fortæller Niels Mulvad og fortsætter:


”I moderne byggerier har vi høje forventninger til fleksibilitet. Tag et mødelokale, der skal kunne tilpasse ventilationen alt efter om der 2 eller 20 personer tilstede i rummet. Det stiller store krav til ventilationssystemet, der skal klare det spænd. Derfor er det nødvendigt med udstyr, der både kan måle og regulere nøjagtigt ned til selv små luftmængder,” siger Niels Mulvad. 

Kontaktinformation
Lindab A/S
Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf:73 23 23 23
Email:   lindab@lindab.dk
N-jagtige-m-linger-reducerer-energiforbruget