<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> To loesninger med Leca letklinker til fugtige omraader
Leca

Annonce

To løsninger med Leca letklinker til fugtige områder

Ingeniørfirmaet Moe A/S og entreprenør Arkil A/S valgte begge Leca letklinker til konstruktioner med blødbundsudfordringer. I både en vejopbygning og som opfyld i en brorampe gav det danskproducerede Leca letfyldsprodukt en sikker og bæredygtig løsning

 

Hævning af vejstrækningen Tåstrupvej

 

Tåstrupvej i Solrød Kommune har de seneste år været oversvømmet flere gange, og som følge deraf har den i perioder været afspærret. I nærområdet er Tåstrupvej en vigtig og befærdet vej, og når den afspærres generes rigtig mange mennesker. Derfor skulle Solrød Kommune finde en løsning på disse vej-oversvømmelser.

 

Bro1

 

Ingeniørfirmaet Moe A/S valgte en løsning på problemet, hvor man ville hæve vejen på den aktuelle strækning. Først fjernede entreprenør Gorm Hansen A/S den eksisterende asfalt, vejkassebund og rabatter og skulle derefter indbygge et let fyldmateriale. De lette egenskaber ved fyldmaterialet var en forudsætning for, at fremtidige sætninger af vejstrækningen kunne begrænses, og her valgte Moe A/S at anvende det lette materiale Leca 10-20, som kun vejer 245 kg/m3.

 

I den færdigudgravede vejtrace blev der udlagt et skillelag af geotekstil med overlæg på tværs af vejens længderetning. Banerne af geotekstil blev rullet op i siderne, så de kunne trækkes hen over Leca-laget og omslutte dette, efter det var indbygget.

 

Bro2

 

Leca 10-20 blev leveret med lastbiler, som tippede det af i udgravningen, så tæt på anvendelsesstedet som muligt for at optimere logistikken.

 

På Leca-laget blev der i takt med leveringen udlagt køreplader, så lastbilerne kunne køre helt frem til tippestedet. En hydraulisk gravemaskine med reguleringsskovl blev anvendt til fordeling af Leca-materialet, og dens bælter blev anvendt som komprimeringsværktøj til en 10% komprimering af Leca-laget.  

 

- Det er første gang, at vi bruger netop Leca letklinker i en vejopbygning. Men det har ikke været en hindring. Tværtimod har det været en god, sjov og udviklende oplevelse for os. Vi forsøger altid at styrke vores viden, og nu kan vi tilføje en ny metode til vores kompetencer, fortæller projektlederassistent Frederik Holmberg fra Gorm Hansen A/S.

 

Over Leca-laget indbyggede entreprenøren vejkassen med tilhørende belægninger på helt traditionel vis.

 

Ny bro over jernbane i Randers

 

I forbindelse med Banedanmarks elektrificering af jernbanestrækninger, har det nogle steder været nødvendigt at om- eller nybygge jernbanebroer for at få plads til kørestrømsanlægget. Arkil A/S har udført en af disse broer ved Hvidemøllevej i Randers.

 

Da undergrunden i området ved broen byder på betydelige blødbundsudfordringer (gytje), var det nødvendigt at tænke et let materiale ind i projektet for at undgå sætningsproblemer. Arkil skulle ikke kun forholde sig til presset på undergrunden, men også på spunsvæggene, som i forvejen holdes på plads af svære stålkonstruktioner.

 

Arkil valgte at bruge Leca letklinker, som med en høj styrke og lave vægt (245 kg/m3) er et oplagt materiale til opfyld mellem de høje spunsvægge, der danner rammen for brorampen.

 

 

Snittegning Tåstrupvej

 

 

Hurtig levering

 

Næsten 10.000 m3 Leca letklinker blev leveret med tipbiler, som kørte i pendulfart fra Leca-fabrikken få kilometer fra byggepladsen, og letklinkerne blev hurtigt udlagt med gummiged (med en 10 m3 skovl) i lag af en meter, op til en samlet lagtykkelse på 7 meter.

 

Det velkoordinerede samarbejde imellem Arkil og Leca Danmark sikrede indbygning af de første 4000 m3 på blot én uge.

 

Med Leca letklinker i konstruktionen er opgaven nu garanteret en bæredygtig løsning. Med et inert, dansk produceret, keramisk materiale af danske råvarer, som tilmed kan holde i flere hundrede år, kan projektet nu trygt og sikkert fortsætte på vej videre mod sin afslutning.

 

 

 

Kontaktinformation
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
8940 Randers SV
Tlf:87 61 02 01
Email:   lecadk@leca.dk