<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Layher er i front paa digitale muligheder inden for stilladser
Layher

Annonce

Layher er i front på digitale muligheder inden for stilladser

Skræddersyede systemstilladser til store byggeprojekter åbner op for flere muligheder. Hos Layher har man årtiers erfaring med design, planlægning og produktion af stilladser og er i dag helt i front på det digitale område med altid opdaterede løsninger i 5D. 

Femern-tunnelen er selvsagt et stort og komplekst byggeri, der kræver vidt forskelligartede kompetencer og de rette samarbejdspartnere. Når elementerne skal bygges og støbes på land i Rødbyhavn, kræver det bl.a. også gode og fleksible stilladser. Og hos producenten Layher Stilladser påpeger man, at vigtigheden af hele designprocessen, konfigureringen og den grundige dokumentation af stilladser måske er nyt for mange. Men hos Layher er det skræddersyede stillads, trappe- og adgangsveje samt hele den digitale overbygning en vigtig og naturlig forudsætning for en god planlægning:

 

- Ofte ligger stilladset sidst i fødekæden. Men jo tidligere, vi er med til at planlægge stilladset, desto bedre for kunden, projektet, sikkerheden og bundlinjen, samtidig med at det minimerer fejlmargin. Det handler om at tage stilladset alvorligt og se stilladsmulighederne med nye øjne. Så kan vi tilføre effektivitet og ekstra værdi ikke mindst i kraft af den innovative, digitale tilgang, der giver helt nye muligheder, siger Jesper T. Nyborg, adm. direktør hos Layher ApS i Albertslund.

 

 

Skræddersyede løsninger til store byggeprojekter

Den tyskbaserede virksomhed er i dag verdens største producent af systemstilladser med +40 datterselskaber verden over og en højt automatiseret produktion med ensartet kvalitet til følge. Og virksomhedens datterselskab i Albertslund kan qua sin organisation og placering tilbyde totalløsninger og leveringssikkerhed i hele landet uanset projektet størrelse:

 

Layher kan være med i hele projektfasen fra designforslag og projektering til planlægning, visualiseringer og beregninger – herunder kollisionstests – frem til leveringen af det skræddersyede stillads. Det gælder til alle typer projekter – fra de små til de voluminøse som Storstrømsbroen, som vi p.t. er i gang med, eller det forestående byggeri af Femern-forbindelsen.

 

Altid opdateret projektering i 5D

Dertil kommer ikke mindst Layhers særlige digitale kompetencer, som kan være en fleksibel og effektiv styrke for ethvert byggeprojekt:

 

- Vi byder ind med et digitalt lag, der er unikt. Det omfatter tegninger i AutoCad og 3D samt VR, som vi samtidig kombinerer med styring af tid og økonomi, så man opnår en komplet projektering i 5D. Vi har vores eget tegneprogram, LayPLAN, og kan dermed lave 100 % interaktion mellem BIM (Building Information Modelling, red.) og vores eget softwaremodul SIM (Scaffolding Information Modelling, red.), så alle ændringer opdateres løbende. På den måde har man til enhver tid styr på stilladset, adgangsforhold osv., og disse digitale muligheder er der ingen andre, der kan tilbyde på stilladsområdet, fortæller Jesper T. Nyborg.

 

 

Flere muligheder med stilladser
Når man både skal opnå effektivitet og enighed parterne imellem, er forventningsafstemning samtidig et vigtigt punkt ikke mindst på store projekter såsom Femern-tunnelen:

 

- Forventningsafstemning mellem aktørerne er en del af projekteringen, så man har et solidt, veldokumenteret grundlag at arbejde ud fra. Det giver en bedre planlægning, og vi kan derefter tilføre ekstra værdi i kraft af lang erfaring, talrige ingeniører til rådighed, det største produktionsapparat og høj forsyningssikkerhed. Igen: Jo tidligere vi er med i processen, desto bedre og hurtigere kan både vi og kunden forholde os til projektet.

 

Hos Layer er en stor del af stilladsmulighederne forankret i virksomhedens såkaldte Allround-Stilladser. Det er et modulært systemstillads, der kan sættes sammen, kombineres med andre Allround-stilladser og udbygges til præcis det formål, der er brug for og betegner således et meget fleksibelt system. Dertil kommer Layhers lange erfaring fra projekter verden over samt de omtalte digitale kompetencer inden for bl.a. visualiseringer og 5D, der alt sammen kan medvirke til at bringe selv meget omfattende og forskelligartede byggeprojekter sikkert i havn.

Kontaktinformation
Layher
STENSMOSEVEJ 24 A, 1
2620 ALBERTSLUND
Tlf:+45 69 15 74 00
Email:   INFO@LAYHER.DK