<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ls control multicontroller energioptimeret styring
Elektronik til energioptimeret styring …

Annonce

Elektronik til energioptimeret styring …

Siden juni 2011 har det været et EU krav, at der kun sælges elmotorer, mærket IE2. Fra 2015 er der yderligere skærpelser af kravene til motorer i størrelsen 7,5 - 350 kW og fra 2017 skal alle motorer (0,75 - 350 kW) overholde IE3 eller IE2 kombineret med frekvensomformer. I samme periode skærpes også kravene til ventilatorer med en samlet optaget effekt på mellem 125W og 500 kW og fra 2016 skærpes kravene yderligere.

Der stilles dermed større og større krav til den samlede løsning, hvorfor det vil være vanskeligt at overholde kravene, hvis ikke der leveres samlede systemer med de rigtige data i det, det er et krav at den samlede løsning er målt og dokumenteret.

Hos LS Control har vi et bredt udvalg af frekvensomformere også til PMSM motorer, således at de krævede virkningsgrader kan opnås. Derudover har vi i LS Control registreret varemærket EC Control.

EC Control produktprogrammet består af produkter, der hjælper med at få en brugervenlig og nem styring af såvel nye anlæg som ved renovering af ældre anlæg. Vi har i LS Control stor ekspertise og erfaring med at opfylde normer og krav og vi rådgiver gerne.

Vi har lånt denne lille film fra en af vore mange samarbejdspartnere. Filmen forklarer forskellen på den traditionelle AC motor og de nye EC motorer. 
MultiController


Serien af multicontrollere, består af meget alsidige styrepaneler med flere ind- og udgange, der er super nemme at betjene og kan løse næsten enhver opgave.

Der er eksempelvis indbygget ur, kalender, RS-485 interface med MODBUS protokol, mulighed for opdatering via SD-kort og meget meget andet.

Brugerinterfacet er grafisk med enkelte betjeningsknapper og MultiController findes både til forsyningsspænding 24V eller tilslutning direkte til 230 V AC 50 Hz. Med de forudindstillede quick-guides er det let for alle at indstille MultiController præcist.

Desuden er det muligt at få vist en hvilken som helst valgt værdi i displayet – det være sig temperatur, CO2 indhold eller noget helt andet. MultiController kan også baseret på antal driftstimer gøre opmærksom på, når det er tid for service.MultiController E Regulate virker som automatisk regulator, så der eksempelvis holdes en konstant temperatur, et konstant tryk eller flow, CO2-niveau eller fugtniveau samtidig med at den aktuelle værdi vises i panelets display. MultiController E Regulate er særdeles velegnet i kombination med vores følere til decentral styring af ventilationen i enkeltrum. Kombineret med en PIR Sensor, så ventilationen også reguleres i forhold til rummets belastning, fås en meget energioptimeret komfortventilation af enkeltrum.

På vores hjemmeside findes flere løsningsforslag til hvordan det er muligt at kombinere MultiController, følere og PIR-sensor til opnåelse af energioptimeret komfortventilation af enkeltrum ved almindelig enkeltrumsventilation og som decentral styring af enkeltrum.

Kontaktinformation
LS Control A/S
Industrivej 12
4160 Gelsted
Tlf:45 5550 5550
Email:   lsc@lscontrol.dk