<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vaelg et ventilationsanlaeg og varmepumpe med flaadestyring
LS control

Annonce

Vælg et ventilationsanlæg og varmepumpe med ”flådestyring”

At vælge et ventilationsanlæg og varmepumpe med flådestyring giver mange fordele i forhold til problemfri drift og optimering af service på ventilationsanlæg og varmepumpe. Hos LS Control kalder man flådestyring for SmartConnect Center.

 

Nedenfor et par eksempler fra LS Controls SmartConnect Center kunder, der viser, hvordan SmartConnect Center har hjulpet med at spare penge og besvær for både virksomhedens kunde og slutkunden.

 

Problemløsning på distance

En kunde har Installeret et helt nyt ventilationsanlæg og varmepumpe i et nybygget hus – Men det virker ikke, der er fejl. En tryktransducer viser 0. Først skiftes printet i styringen, men det hjælper ikke, der er fortsat fejl og tryktransduceren viser fortsat 0. Installatøren ringer til fabrikanten, der via SmartConnect Center tilgår anlægget. Fabrikanten er dog fortsat lidt i vildrede om, hvad fejlen er, og ringer til os for assistance. En udvikler i LS Control tilgår også anlægget, der i øvrigt står et sted i udlandet, via SmartConnect Center – og ved at analysere tallene i SmartConnect Center viser det sig, at Installatøren har fået byttet om på to slanger til tryktransduceren. Fejlen rettes og anlægget virker perfekt.

 

Havde systemet ikke været forsynet med SmartConnect Center ville installatøren have afmonteret og returneret anlægget for at få det byttet. Eller tilkaldt fabrikantens servicefolk for udbedring af fejlen.

SmartConnect Center gjorde det muligt for både fabrikanten og os at tilgå et anlæg hos en slutkunde i et helt andet land og dermed løse fejlen hurtigt og effektivt.

 

Service på distance

En forhandler af ventilationsanlæg og varmepumper har købt adgang til SmartConnect Center for de ventilationsanlæg og varmepumper, de sælger. Disse anlæg overvåges kontinuerligt og eventuelle småjusteringer foretages fra forhandlerens adresse uden at forstyrre slutkunderne. Når anlæggene skal have renset og skiftet filtre, får kunden enten tilsendt nyt filter, de selv kan skifte eller forhandleren har mulighed for at tilrettelægge en servicerute og være på forkant – inden kunden ringer med et problem.

 

Læs også: Et godt og sundt indeklima sikres med behovsstyret, energioptimeret ventilation

 

SmartConnect Center – det fornuftige valg

Der er mange fordele ved at kunne foretage fejlfinding og service på distancen. LS Controls kunder fortæller om mange sparede kilometer på kørselsregnskabet. Det er godt for både virksomhedens pengepung og for miljøet i form af sparet CO2 udledning. En sidegevinst i disse covid-19 tider er, at med færre servicebesøg er der også en mindsket smitterisiko for både slutkunden og servicefolk. Endelig har man sørget for at indbygge sikkerhed i SmartConnect Center, der vanskeliggør utilsigtet tilgang.

Kontaktinformation
LS Control A/S
Industrivej 12
4160 Gelsted
Tlf:45 5550 5550
Email:   lsc@lscontrol.dk