<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Testfaciliteter
Testfaciliteter

Annonce

Testfaciliteter

Vi har i 2018 udvidet vores testfaciliteter betydeligt med tilføjelsen af Industrivej 10, hvor vores testcenter nu er indrettet.

Hvad kan vi?

Her kan vi bl.a. teste stinkskabe, Laminar Airflow produkter, varmepumper mv. for vores kunder. Det er også her, vores måleinstrument til måling af magnetiske felter kommer i brug for at sikre, at alle produkter overholder EN62233, den gældende europæiske standard for eksponering for elektromagnetiske felter.

Hvad betyder det for vores kunder?

Den fleksible indretning og de gode adgangsforhold, med store indgangsporte, gør, at vi kan tilpasse test til mange forskellige produkter i mange størrelser, også store emner. At vi nu har en separat bygning sikrer ingen forstyrrelser under testen, og mulighed for at teste over længere tid. Endvidere er der plads til at teste flere produkter ad gangen.

Det nye testcenter sikrer, at vi også fremadrettet har den fornødne kapacitet til at tilbyde test af både elektronikken og de færdige produkter.

Kontaktinformation
LS Control A/S
Industrivej 12
4160 Gelsted
Tlf:45 5550 5550
Email:   lsc@lscontrol.dk