<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Goer den groenne omstilling i boliger nemmere med flaadestyring af ventilationsanlaeg og varmepumper
LS control

Annonce

Gør den grønne omstilling i boliger nemmere med ”flådestyring” af ventilationsanlæg og varmepumper

Nye og renoverede boliger er meget tætte, derfor indsættes ventilationsanlæg til at sikre et godt indeklima. Ofte indsættes også varmepumper til at understøtte den grønne omstilling. Både varmepumper og ventilationsanlæg skal indreguleres og serviceres for at få den optimale udnyttelse. LS SmartConnect Center er blevet udviklet til netop dette.

 

Som leverandør eller servicevirksomhed er der mange ventilationsanlæg at indregulere og overvåge. LS SmartConnect Center er en intelligent ”flådestyring,” der kan lette denne opgave.

 

I LS SmartConnect Center kan der tildeles adgang til bestemte grupper af ventilationsanlæg. Således kan en servicevirksomhed få tildelt adgang til alle deres ventilationsanlæg og varmepumper, som så yderligere kan inddeles efter by/adresse eller montør eller hvad der måtte ønskes af gruppering. Dette gøres nemlig nemt i LS SmartConnect Center.

 

Når først et anlæg er i LS SmartConnect Center er det muligt både at indregulere ved at ændre parametre for anlægget og overvåge driften. Er der fejlmeddelelser fra et eller flere anlæg, vises det i LS SmartConnect Center og der kan så fejldiagnosticeres inden det måske er nødvendigt at besøge kunden. Ofte vil fejlen kunne rettes fra skrivebordet og kunden opdager ikke, at anlægget har haft en fejl. Er det nødvendigt med et fysisk besøg hos kunden, kan man, ved hjælp af fejldiagnosticeringen hjemmefra, sikre at have de rette reservedele med til kunden. Så kører man ikke forgæves, hvilket sparer både tid og penge.

 

Det er desuden muligt at integrere anden bygningsautomatik via api’er.

 

En del anlæg fås allerede i dag med option for LS SmartConnect Center, spørg hos din forhandler om mulighed.

 

smart

 

Læs også: Vælg et ventilationsanlæg og varmepumpe med ”flådestyring”

 

Et par eksempler

En kunde har installeret et helt nyt ventilationsanlæg og varmepumpe i et nybygget hus – Men det virker ikke, der er fejl. En tryktransducer viser 0. Først skiftes printet i styringen, men det hjælper ikke, der er fortsat fejl og tryktransduceren viser fortsat 0. Installatøren ringer til fabrikanten, der via LS SmartConnect Center tilgår anlægget. Fabrikanten er dog fortsat lidt i vildrede om, hvad fejlen er, og ringer til os for assistance. En udvikler i LS Control tilgår også anlægget, der i øvrigt står et sted i udlandet. Via LS SmartConnect Center – og ved at analysere tallene i LS SmartConnect Center viser det sig, at installatøren har byttet om på to slanger til tryktransduceren. Fejlen rettes og anlægget virker perfekt.

 

Havde anlægget ikke været forsynet med LS SmartConnect Center ville installatøren have afmonteret og returneret anlægget for at få det byttet. Eller tilkaldt fabrikantens servicefolk for udbedring af fejlen.
LS SmartConnect Center gjorde det muligt for både fabrikanten og os at tilgå et anlæg hos en slutkunde i et helt andet land og dermed løse fejlen hurtigt, effektivt og uden de store omkostninger.

 

En anden anvendelse af LS SmartConnect Center er at udvide sin service og dermed opnå konkurrencemæssige fordele. Eksempelvis har en forhandler af ventilationsanlæg og varmepumper købt adgang til LS SmartConnect Center for de ventilationsanlæg og varmepumper, de sælger. Disse anlæg overvåges kontinuerligt og eventuelle småjusteringer foretages fra forhandlerens adresse uden at forstyrre slutkunderne. Når anlæggene skal have renset og skiftet filtre, får kunden enten tilsendt nyt filter, de selv kan skifte eller en besked i deres mail om, at filteret skal renses. Det gør de enten selv eller en serviceteknikker kommer og gør det alt efter hvilken serviceaftale, der er tegnet.

 

LS SmartConnect Center – det fornuftige valg

Som ovenstående viser, er der mange fordele ved at kunne foretage fejlfinding og service på distancen. LS Controls kunder fortæller om gladere slutkunder og mange sparede kilometer på kørselsregnskabet. Det er godt for både virksomhedens pengepung og for miljøet i form af sparet CO2 udledning. En sidegevinst i disse covid-19 tider er, at med færre servicebesøg er der også en mindsket smitterisiko for både slutkunden og servicefolk.

 

LS Control har naturligvis indbygget sikkerhed i LS SmartConnect Center, så utilsigtet tilgang forhindres.

 

Kontaktinformation
LS Control A/S
Industrivej 12
4160 Gelsted
Tlf:45 5550 5550
Email:   lsc@lscontrol.dk