<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Faa flaadestyring til dine anlaeg
LS control

Annonce

Få ”flådestyring” til dine anlæg

Skal du overvåge mange anlæg f.eks. ventilationsanlæg eller varmepumper, så har LS Control udviklet en løsning, der via en PC, en tablet eller en smartphone kan give et hurtigt visuelt overblik over om anlæggene kører som de skal eller der er fejl på et eller flere anlæg i ”flåden”. Løsningen hedder LS SmartConnect Center og er den første byggeklods i hele LS SmartConnect ”universet”.

 

Udover at gøre overvågning af en samling anlæg meget mere effektiv, har LS Control også eksempler på hvordan SmartConnect har sparet både tid og penge for såvel forbrugeren, der har anlægget installeret, fabrikanten af anlæggene og servicepartneren på de enkelte anlæg.

 

Effektiv overvågning af alle anlæg

En vicevært har ansvaret for en række ventilationsanlæg i hans område. Han har fået installeret LS SmartConnect Center App på en tablet, der hænger på væggen i viceværtkontoret – her skaber han sig hurtigt et visuelt overblik over, at alle anlæg kører som de skal – alle anlæg er grønne.

 

Hvis et anlæg skifter farve, vil farven indikere hvor alvorlig fejlen på anlægget er. Viceværten kan nu trykke på det enkelte anlæg på skærmen og få en beskrivelse af fejlen. Måske skal der blot skiftes filter og han kan lave en aftale med beboeren om at komme forbi med nyt filter. Er der tale om en fejl, han ikke selv kan udbedre kan han fortælle reparatøren præcis hvori fejlen består, således at korrekte reservedele medbringes fra start.

 

Problemløsning på nyopsat anlæg

I forbindelse med bygning af helt nyt hus installeres et spritnyt ventilationsanlæg og varmepumpe. Installatøren kan dog ikke få anlægget til at køre, en tryktransducer viser 0. Først skiftes printet i styringen, men det hjælper ikke, der er fortsat fejl og tryktransduceren viser fortsat 0. Installatøren ringer til fabrikanten, der via SmartConnect Center tilgår anlægget.

 

Fabrikanten er dog fortsat lidt i vildrede om, hvad fejlen er, og ringer til os for assistance. En af vore udviklere tilgår anlægget, via SmartConnect Center – og ved at analysere tallene i SmartConnect Center viser det sig, at Installatøren har fået byttet om på to slanger til tryktransduceren. Fejlen rettes og anlægget virker perfekt.

 

Havde systemet ikke været forsynet med SmartConnect Center ville installatøren have afmonteret og returneret anlægget for at få det byttet. Eller tilkaldt fabrikantens servicefolk for udbedring af fejlen.
SmartConnect Center gjorde det muligt for både fabrikanten og os at tilgå et anlæg hos en slutkunde i et helt andet land og dermed løse fejlen hurtigt, effektivt og med et minimum af omkostninger.

 

Læs også: Vælg et ventilationsanlæg og varmepumpe med ”flådestyring”

 

SmartConnect Center – det fornuftige valg

Der er mange fordele ved at kunne foretage fejlfinding og service på distancen. Vores kunder fortæller om mange sparede kilometer på kørselsregnskabet. Det er godt for både virksomhedens pengepung og for miljøet i form af sparet CO2 udledning. En sidegevinst i disse covid-19 tider er, at med færre servicebesøg er der også en mindsket smitterisiko for både slutkunden og servicefolk. Endelig har vi sørget for at indbygge sikkerhed i SmartConnect Center, der vanskeliggør utilsigtet tilgang.

 

Ikke kun ventilationsanlæg og varmepumper

I princippet vil alle produkter, der er online kunne overvåges gennem LS SmartConnect Center. LS Control er blot startet med ventilationsanlæg og varmepumper, da det er på disse produkter de har deres første kunder. Men se filmen og kontakt LS Control, hvis du har en flåde af produkter, som du gerne vil overvåge. Måske er de ikke online endnu. Det kan de også hjælpe dig med at løse.

 

Se film om LS SmartConnect Center HER.

 

Kontaktinformation
LS Control A/S
Industrivej 12
4160 Gelsted
Tlf:45 5550 5550
Email:   lsc@lscontrol.dk