<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Brandsikring af Ventilationsanlaeg efter DS428 2019
LS control

Annonce

Brandsikring af Ventilationsanlæg efter DS428:2019


Vidste du, at man i denne tid skal se nøje efter om byggeansøgningen er godkendt efter DS428:2011 eller DS428:2019? Det har nemlig stor indflydelse på installationen.

Vi har i samarbejde med Airforce, Øland og Parlock udviklet en ny brandsikringsautomatik efter den nye DS428:2019 standard. Systemet består af en central styreboks med indbygget eller eksternt betjeningspanel, brandtryk, fejlpanel, temperaturfølere, tryktransmitter og et antal Modbus-styrebokse.

 

I centralstyringen kan der vælges mellem brandsikringsautomatik af typen; spjældsikret, røgventileret, røgudluftning eller en kombination af spjældsikret og røgudluftning.

 

Styringen i denne brandsikringsautomatik er den første fuldt integrerbare til CTS/BMS; hvor det er muligt at kikke helt ind på det enkelte spjæld, få fejl-/alarmmeddelelser om hvor i bygningen, der er et problem og fra CTS/BMS styre dele af automatikken. Dette overflødiggør dyr programmering af ”brandsikring af ventilationsanlæg” i CTS/BMS-anlægget.

 

 

 

Desuden udmærker styringen sig ved at have 2 Modbus udgange, der er individuelt funktionssikret. Det giver større sikkerhed.

 

Noget af det, der er værd at bemærke i den nye standard er, at det nu ikke længere er nødvendigt at trykovervåge et røgventileret system. Hermed er det muligt at energioptimere ved at slukke for AHU-anlægget i røgventilerede installationer – også selvom der ikke er ABA-anlæg.

 

Interessant er det også, at det kun er nødvendigt at spjældsikre den brandramte zone, man kan således med en zonestyring køre videre med ventilation i de øvrige zoner i bygningen.

 

Brandsikringsautomatikken vi har udviklet med Airforce, Øland og Parlock overholder naturligvis også kravet om at være i fuld branddrift indenfor 120sek fra en brand detekteres.

 

Kontaktinformation
LS Control A/S
Industrivej 12
4160 Gelsted
Tlf:45 5550 5550
Email:   lsc@lscontrol.dk