<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Teglsp n p facaderne i Ryhaven i Hasle
Teglspån på facaderne i Ryhaven i Hasle

Annonce

Teglspån på facaderne i Ryhaven i Hasle

Komproment’s lette facadesystem valgt til kæmpeprojekt i Aarhus

Da de eksisterende boliger i boligbebyggelsen Ryhaven i Hasle skulle renoveres, vandt Scandi Byg fra Løgstør totalentreprisen med Ravn Arkitektur fra Vejle og Ingeniørene som rådgivere. I deres løsningsmodel havde de valgt Komproment’s  lette facadesystem med Teglspån som primær facadebeklædning på de i alt ca. 12.400 m² facade, fordelt på 174 boliger. 

Scandi Byg genanvender i Ryhaven de eksisterende fundamenter og stiller herefter helt nye og moderne boliger af industrielt fremstillet moduler oven på.


Til slut beklædes boligerne i en flot arkitektonisk løsning med en kombination af træ og lette teglfacader med Teglspån type Manchester.

Byggeriet er allerede godt i gang og forventes færdig i år 2017.


Kontaktinformation
KOMPROMENT ApS
Jellingvej 11
9230 Svenstrup
Tlf:96 52 07 10
Email:   salg@komproment.dk
Teglsp-n-p--facaderne-i-Ryhaven-i-Hasle