<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tag imod dine gaester med aabne doere
KIBO Sikring

Annonce

Tag imod dine gæster med åbne døre

Den nye type speedgate d’Flow er en speedgate, hvor dørene står åbne. Dørene lukker først i, når en uautoriseret bruger forsøger at gå igennem systemet.


De åbne døre skaber et bedre flow og har en hurtigere persongennemstrømning end traditionelle speedgates, hvor dørene normalt er lukkede.
 

To-vejs free flow

d'Flow er ikke blot et revolutionerende produkt – d'Flow repræsenterer en helt ny kategori inden for speedgates.
 
Med d'Flow opnås et helt nyt niveau af bekvemmelighed og sikkerhed. I stedet for at være til hindring, byder d'Flow brugere velkomne med åbne døre og giver et såkaldt ”free flow” – begge veje.

Hvis en uautoriseret person nægtes adgang, lukker dørene straks baseret på personens position og hastighed.
 

Speedgate - lukkede døre


Innovativt billedsystem

d'Flow billedsystemet svarer til et næsten uendeligt antal traditionelle IR-sensorer, hvilket muliggør et helt nyt niveau af præcision i identifikationsprocessen af uautoriserede brugere.
 
Algoritmerne er skabt til at identificere mennesker og ignorere objekter såsom tasker, hatte, rygsække, mobiltelefoner m.m. Algoritmerne kan desuden identificere og spore adskillige brugere på én gang i passageområdet.
 
Læs meget mere om Speedgaten d’Flow på vores hjemmeside.
 
Hvis du vil vide mere om dine muligheder for en Speedgate d'Flow, så kontakt os på 70 10 70 77 eller kibo@kibo.dk - vores dør står (næsten) altid åben.

Kontaktinformation
KIBO Sikring A/S
Energivej 1
6933 Kibæk
Tlf:70 10 70 77
Email:   kibo@kibo.dk