<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Saadan undgaar du skader paa hegn og laager til vinter
KIBO Sikring

Annonce

Sådan undgår du skader på hegn og låger til vinter

 

Efteråret er over os, og hvis der er noget, som er hårdt for hegn og låger, er det frost og kulde.

 

Med en efterårsinspektion minimérer du risikoen for, at der opstår større skader i løbet af vinteren.

 

Jævnligt vedligehold af dine sikringsløsninger gør, at eventuelle skader opdages i rette tid, så de ikke bliver større og mere omfattende.

 

Book din efterårsinspektion allerede i dag, og kom vinterens skader i forkøbet.

 

Rigtig mange af vores kunder er underlagt forskellige certificeringer, herunder:

 

 • PASS 28000
 • PASS 55
 • ISPS Terrorsikring
 • ISO 31000
 • ISO 5500
 • TAPA / FSR
 • AEO
 • TESCO
 • F&P's sikringsniveau
 • Interne og eksterne evakueringsplaner

 

Samtidig har mange virksomheder krav om at kunne dokumentere, at de er sikret mod uønsket adgang. Den dokumentation kan vores hegnsinspektionsaftale hjælpe dig med.

 

 

Hegn2

 

 

En Hegnsinspektion indeholder:

 

 • Kortlægning af hegnets aktuelle stand.
 • Billeddokumentation med GPS-koordinater. 

 

Når vi stiller diagnosen på hegnet, kan vi udbedre skaden på stedet, da vores hegnsinspektører altid har reservedele med i bilen, når de udfører hegnsinspektioner. 

 

Vi tilbyder også Døgnservice på din hegnslinje. Her sker reparation inden for 4 timer hele døgnet alle ugens dage.

 

Vi tilbyder også en særlig serviceaftale specielt rettet mod daginstitutioner, vuggestuer, børnehaver SFO'er, skoler og idrætsanlæg

 

Vil du vide mere om vores hegnsinspektionsaftaler, er du velkommen til at kontakte en af vores servicerådgivere.

 

Find DIN serviceaftale her

 

Kontaktinformation
KIBO Sikring A/S
Energivej 1
6933 Kibæk
Tlf:70 10 70 77
Email:   kibo@kibo.dk