<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> gor_dagligdagen_lettere_for_dine_teknikere
Gør dagligdagen lettere for dine teknikere

Annonce

Gør dagligdagen lettere for dine teknikere

Få det komplette overblik over din virksomheds service- pulje- og spjældopgaver, med servicehåndteringsmodulet til Microsoft Dynamics 365 Business Central eller NAV. Servicemodulet letter fordelingen af opgaverne mellem teknikerne f.eks. via Microsoft Outlook kalenderen. 
Når opgaven er oprettet i sagssystemet, kan den tildeles direkte til teknikeren, som herefter kan tilgå opgaven via servicemodulet. Teknikeren kan også tilgå mails, dokumenter, KS kvalitetsskemaer eller andet, som er relevant for opgaven. 
Også tids- og materielforbrug kan registreres direkte i servicemodulet. Registreringen ryger herefter videre til godkenderpanelet, hvor den ansvarlige projektleder kan tjekke og godkende timerne. Efterfølgende er opgaven klar til fakturering. 

Som noget nyt, kan der nu også oprettes puljeopgaver i servicemodulet. Ved puljeopgaver, menes der serviceopgaver, som ikke er bestilt til udførsel på et specifikt tidspunkt, men som kan udføres ved lejlighed. 
Læs mere om servicehåndteringsmodulet
 
Kontaktinformation
IT-Effect A/S
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
Tlf:87 43 10 00
Email:   salg@iteffect.dk
gor_dagligdagen_lettere_for_dine_teknikere