<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kedler hj lper flygtninge med at holde varmen
Kedler hjælper flygtninge med at holde varmen

Hviding Flygtningecenter: Center Hviding i Ribe. Billedet er venligst udlånt af TV Syd og journalist Ernst Møller.

Annonce

Kedler hjælper flygtninge med at holde varmen

I Ribe har man omdannet et tidligere psykiatrisk hospital til et asylcenter for de mange flygtninge, der er kommet til landet de sidste år. For at holde omkostningerne og klimaaftrykket nede ønskede man nye og mere effektive kedler. Derfor gik man til Gyrstinge VVS, som siden kontaktede Hargassner. Resultatet blev to pillekedler, som vil resultere i en mindre og grønnere varmeregning for asylcenteret.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Center Hviding i Ribe åbnede i slutningen af november 2015. Centret var tidligere et psykiatrisk hospital, men har siden været et hjem for mange af de asylansøgere, der er kommet til landet de seneste år. Fem af de charmerende hospitalsbygninger er blevet indrettet til beboelse af op til 350 flygtninge. Hertil er der i to andre bygninger plads til en nødindkvartering af 50 asylansøgere samt kontor og sundhedsklinik i to selvstændigt beliggende huse.

Der er altså mange mennesker, der både skal bo og arbejde i de tidligere hospitalsbygninger, og der har været mange justeringer undervejs for at give beboerne nogle ordentlige levevilkår. Særligt her i vintermånederne har varmeregningerne hobet sig op, og det blev undersøgt, om ikke man kunne gøre noget for at varme det store asylcenter op. så det blev billigere og samtidigt havde en mindre effekt på miljøet.

 

Fra gas til træ

Svaret kom i form af nogle nye pillekedler fra den østrigske producent Hargassner. De seneste år har de for alvor bidt sig fast på det danske marked takket være deres energieffektive kedler.

- Asylcenteret havde et forbrug på 260.000 m3 gas, hvilket svarer til lige knap 3.000.000 kWh - hvilket jo kan resultere i en betragtelig regning, fortæller Bent Christensen, der er direktør for Hargassners danske afdeling og fortsætter:

- Vi har derfor leveret to 200 kW ECO PK Pillekedler til asylcenteret sammen med et pillelager, der kan rumme hele 70 ton træpiller. Med vores to kedler vil de få leveret 1,2 kWh fra vores kedler, hvor de resterende 1,8 stadig kommer fra gas. Samtidigt er alt klargjort så hvis de skulle ønske en tredje kedel, så vil den uden problemer kunne tilsluttes det eksisterende lager. Så når først de oplever de fordele det giver med sådan en pillekedel, ja vil de sikkert gå helt væk fra opvarmning via gas.

 

Læs mere om VVSBehandles skovene med respekt er de en grøn og fremtidssikker energiressource.

Med omtanke for naturen

Hargassners kedler er med til at minimere CO2-udslippet. Det virker måske paradoksalt, at man kan nedsætte CO2 udledningen ved at fyre med træprodukter. Men træflis og træpiller er overskudsprodukter fra den primære træforarbejdningsindustri, hvilket betyder, at der ikke er nogen CO2 udledning, når de bruges som energiressource.

Når blot træet behandles forsvarligt, er det i realiteten en uudtømmelig energikilde. Hertil har prisen på træflis og piller ikke oplevet store udsving som eksempelvis olie og gaspriserne. De har i stedet ligget på et stabilt lavt niveau de sidste mange år, hvilket gør at man nemmere kan kalkulere de økonomiske udgifter til de kommende varmeregninger.

Hvad angår kedlernes konsekvenser for luftmiljøet er Bent Christensen meget klar i mælet:


- Der er måske nogle, som er bekymrede for at energiudvinding ved hjælp af træ kan have skadelige følgevirkninger i forhold til luftkvaliteten. Men ser man eksempelvis på vores ECO HK fliskedel, behøves der ikke engang et filter takket være en minimal luftforurening. Det skyldes, at Hargassner følger de østrigske regler og standarder for både sikkerhed og forurening, der er blandt de skrappeste i verden. De østrigske regler på dette område er faktisk langt forud for de danske, og derfor vil kedler fra Hargassner ikke blive forældede i Danmark, hvis nye regulativer skulle træde i kraft. Det er vitterligt et vaskeægte stykke østrigsk ingeniørkunst.

 

Øget efterspørgsel, større lokaler

Der er til daglig meget travlt på Hargassners danske kontor, takket være den stigende efterspørgsel på fastbrændsel, pille- og fliskedler. Der sælges nemlig flere Hargassner-kedler i Danmark per indbygger end i noget andet europæisk land. At kedlerne er fuldautomatiske og fås til forskellige behov, hvad end det er til en privat bolig, et luksushotel eller et asylcenter, er en af årsagerne til den danske succes. Men den store succes har dog haft en negativ konsekvens for Hargassners danske afdeling:

- Ja vores gamle lokaler er simpelthen blevet for små, griner Bent Christensen og fortsætter:

- Så vi flytter ud i et nyt domicil per 1. marts, så vi rigtigt kan brede os. Herfra vil vi kunne fortsætte vores arbejde med at rådgive og levere kedler til det danske marked. Allerede nu er der simpelthen så mange spændende opgaver, der venter på os, og jeg glæder mig til at vi fra nye og større lokaler kan gå ordentligt i gang med dem. Og selvom den nye bygning, vi flytter ind i, har et gasfyr, ja så kan jeg godt love, at det første jeg gør, når vi flytter ind, er at få en solid Hargassner-kedel installeret.

Kontaktinformation
Hargassner
Kirkevej 13, V Velling
8660 Ulstrup
Tlf:23725708
Email:  
Kedler-hj-lper-flygtninge-med-at-holde-varmen