<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tegldirektoer Vi er meget bevidste om at vi skal vaere en del af loesningen
Egernsund Wienerberger

Annonce

Tegldirektør: Vi er meget bevidste om, at vi skal være en del af løsningen

Hos Skandinaviens største teglvirksomhed, Egernsund Wienerberger, er man allerede godt på vej med at nedbringe CO2-emissionen markant ved teglproduktion. Nøglen er en omfattende ’grøn’ drejebog med afsæt i energiaftalen mellem Danske Tegl og Energistyrelsen, der netop er blevet fornyet.

 

Brancheorganisationen Danske Tegl har netop gentegnet sin energiaftale med Energistyrelsen. Aftalen indebærer, at branchens indsats for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen i forbindelse med den traditionelt energiintensive teglfremstilling fortsætter til og med 2020.

 

Andreas Christensen, Managing Director Operation i Egernsund Wienerberger A/S.

 

Et godt redskab til at sætte skub i udviklingen
Energispareindsatsen hos teglvirksomhederne har i konkrete tal betydet, at de fra 2014-2018 samlet set har reduceret energiforbruget til brænding af tegl med over 9,5 procent. Og sammenligner man med situationen tilbage i 1990, er energiforbruget i dag op mod 40 procent lavere.

 

Den største aktør i den nye aftale er Egernsund Wienerberger A/S, som med salgsselskaber i tre skandinaviske lande og fem danske samt to svenske fabrikker udgør Skandinaviens største teglvirksomhed. Her er man allerede godt på vej med at nedbringe CO2-emissionen markant, fortæller Andreas Christensen, Managing Director Operation i Egernsund Wienerberger A/S:

 

- Vi er meget bevidste om, at vi er en del af en energitung branche og derfor også har et ansvar for at være en del af løsningen. Og selv om vi stadig ikke er i mål, er vi nået meget langt de senere år. Ikke mindst takket være energiaftalen, der er et rigtigt godt redskab til at få skub på udviklingen, understreger han.

 

Mursten fra Egernsund Wienerberger.

 

Drejebog skaber klar og konkret retning
Nøglen til omstilling hos Egernsund Wienerberger A/S er en drejebog, der omfatter en lang række konkrete initiativer.

 

Drejebogen er udarbejdet med afsæt i energiaftalen, men ud over energiprojekter formulerer den også konkrete mål inden for blandt produktudvikling og fungerer på den måde som en generel grøn vejviser for virksomheden. Andreas Christensen uddyber:

 

- Vi kigger ikke kun på energioptimering af de eksisterende produktionsanlæg og eksempelvis mulighederne for at skifte til mindre CO2-tunge brændselstyper. Vi har også fokus på at udvikle produkter med et lavere CO2-aftryk. Kan vi fx designe murstenene på en måde, så produktionen kræver færre ressourcer? Eller finde alternativer til ler, der er et ressourcekrævende materiale at arbejde med, selv om det på den anden side er et 100 procent rent naturmateriale?

 

Læs også: Egernsund Tegl og Wienerberger forener kræfterne i ny organisation

 

Endnu ikke et marked for CO2-neutrale mursten
Andreas Christensen understreger, at udfordringen for teglværkerne i dag ikke er at lave en CO2-neutral mursten. Det er nemlig muligt. Problemet er, at produktionsomkostningerne med den nuværende teknologi er så store, at ’hele varelageret skal opbevares i pengeskabet’, som han udtrykker det.

 

- Men markedet skal også være der, og det kræver et større pres fra forbrugere, pensionskasser, kommuner og andre, der bygger nyt eller renoverer, om at bruge grønne materialer, siger han og slutter af:

 

- I den forbindelse er det værd at nævne, at kigger vi på hele murstenens levetid frem for kun at se på fremstillingen, er det ikke en specielt energitung løsning. Tegl kan holde i mange århundreder og genanvendes igen og igen. Så det er en fremtidssikker løsning set i et cirkulært perspektiv.

 

 

Fakta om energiaftalen mellem Danske Tegl og Energistyrelsen

I alt 12 teglvirksomheder er omfattet af den nye aftale med Energistyrelsen og modtager tilskud til delvis dækning af PSO-afgiften som modydelse. I perioden 2014-2018 var 10 teglvirksomheder omfattet, og det resulterede i 39 energispareprojekter med årlige besparelser på lidt over 17.000 MWh. Det svarer til næsten 4000 tons CO2 eller lidt under energiforbruget for 800 typiske enfamilieshuse i 2018. Tilskuddet til de 10 virksomheder løb i perioden op i knap 14 mio. kr.

Kontaktinformation
Egernsund Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
DK-3200 Helsinge
Tlf:+45 7444 2540
Email:   salg@egernsund.com