<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Intelligente opgraderede BIM objekter BoA
Intelligente, opgraderede BIM-objekter

Annonce

Intelligente, opgraderede BIM-objekter

Egernsund Tegl har siden 2012 tilbudt BIM-objekter til deres samarbejdspartnere. For nyligt har virksomheden i samarbejde med Bjerg Arkitektur A/S opgraderet deres BIM-bibliotek, så det er endnu mere tidssvarende og tilbyder nu moderne vægsystemer og specialudviklede Energifals-objekter med intelligente, integrérbare vinduer.

 

BIM (Building Information Modeling) er en relativ ny måde at tænke projektering af bygninger på, hvor man tager højde for hele bygningens livscyklus. Fra idéfase til design, realisering og efterfølgende drift.

 

Læs mere om tegl

 

Det gøres bl.a. ved hjælp af digitale, intelligente ”byggeklodser”, BIM-objekter, der rummer en mængde fysiske og funktionelle egenskaber og bl.a. sikrer korrekt tegningsdokumentation.

 

Den indlagrede data i bygningsmodellens objekter, kan over hele bygningens levetid udtrækkes, revideres og optimeres til bygningens stade.

 

BIM-modellen er altså ikke kun et værktøj for rådgivere og projekterende, men en mulighed for at skabe en intelligent platform for bygningsdrift og Facility Management gennem hele byggeriets levetid.

 

- Det er rart at se en dansk producent, som tør udvikle BIM-objekter ud fra ideen om, at de skal være dynamiske og blive en integreret del af en tegnestues projekter.

 

Vi ser desværre alt for tit producentudviklede BIM-objekter, som er for statiske og skabt ud fra et marketingsynspunkt. Specielt Energifals-objekternes seneste tilføjelse af dynamiske vinduer og energiberegninger, er en god tilføjelse til rigtig mange tegnestuers objekt-bibliotek, udtaler bygningskonstruktør Kenneth Højbjerg.

Læs mere om modellering/3D

 

Egernsund Tegls Energifalse er som de første i landet fuldt ud integreret med en række intelligente vinduesdesign.

 

Det betyder at du nu kan indsætte et vinduesobjekt, hvor falssystemet er tænkt ind i facadesystemet fra start af.

 

Objekterne er opbygget dynamisk, så vigtige informationer omkring energien skalerer med de ønskede dimensioner og design.

 

Med nutidens fokus på renoveringsprojekter og energioptimering har Egernsund Tegls opdaterede væg-objekter sat fokus på dynamiske u-værdier og giver brugbare informationer under projekteringen.

 

Dokumentationen er altså på plads fra start af. Og som noget ekstraordinært har Egernsund Tegl udviklet deciderede renoveringsvægsystemer, der kan integreres med eksisterende bagmure.

Kontaktinformation
Egernsund Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
DK-3200 Helsinge
Tlf:+45 7444 2540
Email:   salg@egernsund.com