<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Flexsystemet
Flexsystemet

Annonce

Flexsystemet

Flexsystemet er inspireret af et kendt byggesystem fra legetøjsindustrien, hvor der er flere størrelser, men kun et system. Flexsystemet tager sit udgangspunkt i, at det vandrette murmålsmodul, der er baseret på 6 cm, også gøres til modulet i højderetningen. Derved sikres der størst mulig fleksibilitet med stenene og det bliver meget nemmere at udregne målene. Der går 3 Flexsten på 18 cm i højden, 2 Munkesten på 18 cm i højden og 4 Romersten på 18 cm i højden. Fugerne er altid 12 mm.

 

Kontaktinformation
Egernsund Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
DK-3200 Helsinge
Tlf:+45 7444 2540
Email:   salg@egernsund.com