<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Design komfort amp indeklima
Design, komfort & indeklima

Annonce

Design, komfort & indeklima

 

 

Siden 1894 har Egernsund Tegl udviklet, produceret og solgt tegl til det danske byggemarked, så de tør efterhånden godt kalde os eksperter i tegl. På samme måde er deres kompetente samarbejdspartnere eksperter i klimaberegninger, byggekonstruktioner og arkitektur. Det er i kraft af deres egen erfaring og kompetencer samt et stærkt samarbejde med Teknologisk Institut, Dansk Passivhuscenter og Bjerg Arkitektur, at de har kunnet udvikle et unikt og fuldendt certificeret passivhussystem med øje for hver en detalje i systemet. Fra skitsering - over byggeri - til ibrugtagning.

 

Design, komfort, indeklima og økonomi er nøgleord i Passivhus System +C. Systemet består af kvalitetsmaterialer og konstruktioner, der i samspil skaber et behageligt indeklima, et minimalt varmeforbrug, en optimal energiudnyttelse og et eksklusivt skandinavisk design.

 

Passivhus System +C er til håndværkeren, boligejeren og arkitekten, der drømmer om en kompromisløs kvalitet og komfort i boligen. Specialdesignede Energifalse omkring vinduer og døre minimerer kuldebroer og byder på en nem byggeproces for mureren. Tegl tilpasser naturligt rummets temperatur, mens de unikke facadesten sammen med en højeffektiv isolering holder en murtykkelse på kun 408 mm. Tilsammen sparer Passivhus System +Cs superisolering, unikke konstruktioner og specialudviklede teglsten verden for 2 tons CO2 om året.* Pr. hus vel at mærke.

 

Passivhus System +C er certificeret efter den internationale standard for verdens mest energieffektive energiklasse ved Passivhusinstituttet i Darmstadt.

 

 

Fuldmuret til fremtiden

Tegl egner sig rigtig godt som materiale til moderne passivhuse. Tegl er et naturmateriale, og produktionen lever op til de strenge bæredygtighedskrav, der stilles til materialerne i et certificeret passivhus. Desuden har tegl en høj termisk masse, hvilket betyder, at stenene optager overskudsvarme. Om sommeren medfører det køligere rumtemperaturer, fordi murene optager en del af den varme, man ikke har brug for. Om vinteren medfører det mere stabil varme, fordi murene holder på varmen i rummet og langsomt afgiver den igen, når der bliver køligt som for eksempel om natten.

 

Læs mere om Tegl

 

Rustikke rammer og lavt vedligehold

- Vi ville gerne bygge et hus som var fremtidssikret. Med forventning om stigende energipriser ville vi gerne være uafhængige af vameforsyning. Og vi ville gerne have et fuldmuret hus, da vi elsker det rustikke udtryk, det skaber. Samtidig kan vi godt lide afslutningerne i falsene, hvor vinduerne nærmest står i ét med muren. Vi overvejede forskellige lette konstruktioner, men er begge opvokset i fuldmurede huse og kender kvaliteterne og det lave vedligehold, fortæller Morten Mølsted, ejer af Passivhus System +C-hus i Ballerup.

 

Lad dit hjem ånde

Et nyt hus er andet og mere end et tag over hovedet. Et nyt hus er et hjem, hvor livet skal udfolde sig de næste mange år. Vi opholder os gennemsnitligt indendørs 80 % af vores levetid, og derfor skal indeklimaet i hjemmet være både sundt og behageligt. Kombinationen af tegl, specialdesignede Energifalse, højeffektiv isolering og en god ventilation, sikrer det bedste indeklima i de fuldmurede Passivhus System +C. Tegl optager nemlig helt naturligt overskudsvarmen og afgiver den igen, når temperaturen i rummet falder.

 

Få flere kvadratmeter

Kravene til passivhuse er strenge. Især når det kommer til murkonstruktionen, der spiller en central rolle i passivhusets DNA. Murkonstruktionen skal nemlig sikre, at huset kan holde på den passive varme. Ifølge Bygningsreglementet 2020 skal isoleringen i et passivhus normalt være mellem 400 og 500 millimeter i vægge, gulve og på loft, for at leve op til de strenge krav. Det får direkte indflydelse på boligens størrelse, og derfor benytter Egernsund Tegl en højeffektiv isolering i samspil med slanke, facadetegl på kun 78 mm. Passivhus System +C efterlever alle effektkrav i Bygningsreglementet 2020 med kun 200 millimeter superisolering, der sammen med de ekstra smalle teglsten giver en murtykkelse på i alt kun 408 millimeter. Det betyder, at man med et Passivhus System +C får minimum 8 %* ekstra plads i boligen sammenlignet med et passivhus opført med traditionel isolering og almindelige mursten.

 

*Ved et hus på 160 m2 bliver arealforskellen: 600-408 mm = 52 m x 0,19 m = 9,88 m2

 

Certificering er din garanti

Det originale passivhus stammer fra Darmstadt i Tyskland, hvor det blev opfundet tilbage i 1988. Siden da er der opstillet specifikke krav, som et husbyggeri skal leve op til for at blive certificeret som passivhus. I Danmark er der for eksempel særlige krav, der tager hensyn til det danske klima. Byggeriet skal overholde specifikke temperaturniveauer indvendigt og udvendigt for at undgå kondens og skimmelsvamp ved lave udendørs temperaturer. Du vælger selv, om dit hus skal certificeres, når det er færdigt. Men Passivhus System +C er certificeret som koncept, hvilket er din garanti for, at det lever op til alle krav i forhold til isolering, konstruktioner og et godt indeklima.

 

 

Egernsund Tegl har i samarbejde med Bjerg Arkitektur udviklet og designet særlige BIM_objekter til projektering af Passivhus System +C. Et vægsystem samt en Energifals, der kan bruges som intelligente byggeklodser i den digitale konstruktion. BIM_objekter kan downloades her.

Kontaktinformation
Egernsund Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
DK-3200 Helsinge
Tlf:+45 7444 2540
Email:   salg@egernsund.com