<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ceres byen
Ceres byen

Annonce

Ceres byen

Ceres Byen er en ny bydel i Aarhus på grunden, hvor det tidligere Ceres Bryggeri lå. Den nye bydel består af både bolig, erhverv og uddannelsesinstitutioner og ligger centralt i Aarhus, indrammet af byen og Aarhus Å.

Landskabsplanen for det nye område er inspireret af sammenhængen mellem åen og byen og tager derfor højde for at området skal være tilgængeligt fra begge sider. Kvarteret består af gaderum, åbne pladser og grønne miljøer for at tydeliggøre sammenhængen mellem by og natur.

Kontaktinformation
Egernsund Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
DK-3200 Helsinge
Tlf:+45 7444 2540
Email:   salg@egernsund.com