<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> KURSUS Linjetabsberegning med HEAT2 Udvidet kursus
Danvak

Annonce

KURSUS- Linjetabsberegning med HEAT2, Udvidet kursus

Afholdes den 6. maj 2021, Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S

 

Tilmeld dig her

 

Kuldebroer kan have væsentlig betydning for bygningers energiforbrug og kan i værste fald udgøre op mod 50 % af bygningens samlede transmissionstab. Samtidig er der i øjeblikket rettet stor fokus på forskelle mellem beregnet og målt energibehov, hvilket understreger vigtigheden af at medtage effekten af kuldebroerne korrekt i bygningers energibehov. Kuldebroer kan også medføre kondens og risiko for svamp og skimmel i konstruktioner og på overflader, og det er derfor vigtigt at kunne vurdere om givne konstruktionssamlinger medfører risiko for problemer.

 

Kuldebroer kan undertiden ”falde mellem to stole”, hvis ikke man er opmærksom på, om en variation i konstruktionen er af væsentlig betydning, eller hvilken konstruktionsdel et øget tab hører til. Det er vigtigt at få alle linjetabene med de rigtige steder og dokumentere, at Bygningsreglementets krav til mindste varmeisolering overholdes, og samtidig er det vigtigt at kunne vurdere eventuelle risici for problemer med konstruktionerne.

 

Dette kursus henvender sig til brugere af HEAT2-programmet, som allerede har erfaring med at bruge programmet til at lave ”simple” beregninger svarende til dem, som følger retningslinjerne i fx DS 418. På kurset vil du lære at bruge beregningsprogrammet HEAT2 til at modellere, beregne og vurdere på komplekse konstruktioner (se nedenfor). Der er tale om hands-on-undervisning, hvor kursusdeltageren får stillet en computer og programmet til rådighed.

 

Kursusdagen afsluttes med en frivillig test på ca. 30 min. og herefter modtages et certifikat for gennemført kursus.

Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk