<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> KURSUS Krav til sikre drikkevandsinstallationer Ballerup
Danvak

Annonce

KURSUS: Krav til sikre drikkevandsinstallationer - Ballerup

Afholdes den 1. juni 2021, World Trace Center Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup

 

Tilmeld dig her

 

Sikre drikkevandsinstallationer – Når sund fornuft og god økonomi følges ad

 

Formål

Forkerte og uhensigtsmæssige valg af materialer til vandinstallationer medfører ofte store omkostninger til voldgifts- eller syn- og skønssager. I kraft af stigende myndighedskrav om vedligeholdelse og sikring af bygningers vandinstallationer opleves et stigende behov for uddannelse og kompetenceløft indenfor installationsbranchen.

Kursets formål er derfor at give relevant information om, hvordan man kan undgå bekostelige udskiftninger af vandinstallationer. Typiske årsager hertil er uhensigtsmæssige materialevalg, dimensionering og/eller design, der kan resultere i alt for kort levetid af installationer.

 

Kursusdeltagere vil opnå viden om:

- Aktørers ansvar og incitamenter

- Krav til drikkevand og vandanalyser

- Krav til vandinstallationer

- Korrosion i vandinstallationer

- Risikovurdering i forhold til materialevalg

- Installationstype, design og håndværksmæssig udførelseHvordan der for både kunder, projekterende og udførende parter, kan skabes en positiv forretning omkring vandinstallationsområdet

 

Målgruppe

Bygherrer, Rådgivere, Installatører og personale ansvarligt for drift & vedligehold af bygningers vandinstallationer.

 

Undervisere på kurset

Finn Bøye Nielsen, administrerende partner i Dansk Drikkevandskontrol
Anette Alsted Rasmussen, Civilingeniør og PhD inden for Materialer- og procesteknologi, Alsted Innovation

Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk