<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> DS428 Brandsikring af ventilationsanlaeg
Danvak

Annonce

KURSUS: DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg - Ballerup

Afholdes den 12. – 13. april 2021 kl. 08.30 – 17.00, WTC Ballerup Konference Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

 

Tilmeld dig her

 

Der bliver undervist med udgangspunkt i DS428:2019, som er udvidet til også at omfatte brandsikring af fraluftsanlæg, garageanlæg og mekanisk røgudluftning og strækker sig over 2 kursusdage. Kurset er for alle, der beskæftiger sig med ventilation.

 

Den opdaterede standard DS428:2019 indeholder væsentlige forbedringer. Grundlæggende er standarden blevet klart opdelt med funktionskrav, standardmetoder og beregningsmæssige løsninger. De beregningsmæssige løsninger henvender sig primært til specielle projekter, hvor man ønsker at eftervise afvigelser eller alternative løsninger i tæt samarbejde med bygningens brandrådgiver.

 

Standardmetoderne er udvidet væsentligt, og vil kunne anvendes direkte i næsten alle projekter og er underbygget med principløsninger for:

- Decentrale systemer – Helt nyt afsnit for decentrale ventilationsanlæg

- Spjældsikrede systemer – Mindre opdateringer

- Røgventilerede systemer – Helt nyt beregningsgrundlag

- Parkeringsventilation – Helt nyt afsnit

- Røgudluftning – Helt nyt afsnit, bl.a. med muligheden for kombinerede systemløsninger

 

Derudover er kravene til komponenter også opdateret, bl.a. for indtag/afkast, kanalsystemer, brandsikringsspjæld og omfanget af brandisolering.

 

Kravene til brandsikringsautomatik og strømforsyning har også fået en generel opdatering.

 

Nærværende kursus vil ikke gennemgå alle punkter i standarden, men vil primært tage udgangspunkt i at forklare standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Målet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen. For at få det fulde omfang af alle krav, er det derfor nødvendigt, at man efterfølgende selv gennemgår hele standarden.

 

Den gældende standard bliver udleveret på kurset.

 

Kursusleder:

Brian Schiøtt, projektchef og medejer af AiRFORCE og hovedforfatter af DS428, version 3, 4 og version 5 senest opdateret i sommeren 2019. Brian Schiøtt har undervist i DS428 siden 2002 og har arbejdet med projektering af ventilationssystemer siden 1990 som henholdsvis rådgiver, entreprenør og systemleverandør. Medforfatter til flere andre standarder og vejledninger inden for ventilation og brandventilation.

Kontaktinformation
Danvak
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Tlf:36 36 90 60
Email:   info@danvak.dk