<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Klimasikring og De tre sm Grise
Klimasikring og De tre små Grise

Annonce

Klimasikring og De tre små Grise

Fremtidens vildere vejr er over os og imens vi er godt på vej til at få styr på vandet i gader og stræder, så melder der sig nye udfordringer. Spørgsmålet er, om vores bygninger overhovedet kan tåle at stå ude fremover? Vi bygger i dag efter tidligere tiders standarder og tager dermed afsæt i det der engang var 100 års hændelser, men er det godt nok?

 

Indlæg af Gitte K. Nielsen, Adm. Direktør i Danske Tegl

 

Rene tagrender er ikke nok

Velkommen tilbage fra ferien. Os der var hjemme i Danmark, har muntret os med skybrud, skybrud og skybrud, imens de som valgte at tage til Syden, bogstavelig talt smeltede i ekstremt varmt vejr. Denne sommer har høfligt og kontant mindet os om, at det nye vejr er her.

 

Opgørelsen for 2011 fra brancheforeningen, Forsikring og Pension, viste, at der i Danmark skete skybrudsskader på mere end 90.000 bygninger og at skaderne samlet set kostede 4,88 mia. kr. Heldigvis er vi blevet dygtige til vandafledning, ligesom Hr. og Fru Danmark har lært, at rense tagrender i tide, men det ser desværre ikke ud til at være nok.


 

Læs mere om Tegl

 

Materialer udfordres til grænsen

Fremtidens vejr byder på langt mere nedbør, kraftigere storme, flere tø-frost cyklus, større belastning af tage osv. Vi står kort sagt foran en langt hårdere vejrmæssig eksponering på vores bygninger, end det vi kender til i dag. Samtidig opererer vi i en periode i byggeriet, hvor vi udfordrer vores byggematerialer i forhold til, hvad de teknisk set kan. Det sker, fordi vi ønsker stadig mere komplicerede løsninger på ydervæggene. Et andet eksempel er de flade tage, som har vundet indpas ved nybyggerier af både etage- og enfamiliehuse. Det er på ingen måder nogen hensigtsmæssig kombination, at vejret på sin side stiller stadig større krav til bygningerne, imens vi bygger med uhensigtsmæssige løsninger og presser materialerne til det yderste. Spørgsmålet er, om vi er ved at bygge os selv fremtidige problemer på halsen?

 

Udviser vi rettidig omhu?

Jeg har få ”mantraer”, men et af dem er det gode gamle ”Hovmod stå for fald!”. For hvis vi glemmer de gamle dyder og bygger løs, uden hensyntagen til de faktiske omstændigheder og begrænsninger, ja så udviser vi ikke rettidig omhu, men hovmod.

 

Oversvømmelse og indtrængende vand fyldte mediebilledet tilbage i 2011 og sikring af vand i gader og stræder står højt på ingeniørernes og arkitekternes agenda. Kommunerne er nu pålagt, at udarbejde planer med henblik på klimasikring og det er rigtig godt, men desværre taler ingen om klimasikring af selve bygningerne.

 

Den vejrmæssigt hårde eksponering af vores bygninger udgør en potentiel risiko for vores sikkerhed og sundhed. Vi ser allerede i dag skader på vores bygningsfacader, som er vejrrelaterede og vi ser skader på bygningers tagkonstruktioner, fordi de ikke er dimensioneret til de voldsomme vandmængder, som de eksponeres for. De afledte konsekvenser er talrige og omfattende.

 

Praktiske Gris som forbillede

Praktiske Gris i ”De tre små grise” forudså, at Stor Stygge Ulv ville kunne blæse så kraftigt, at andet almindeligt byggeri ikke kunne modstå det. Han tog bestik af situationen og byggede sig et sikkert hus. Det tog godt nok længere tid, end de to brødres byggerier i strå og grene, men det viste sig at være en rigtig fornuftig disposition.

 

Sagt med et glimt i øjet, så bør vi lade os inspirere af Praktiske Gris og vende blikket mod den måde vi bygger på i dag. For hvad der før blev betragtet som 100 års hændelser, er i dag hyppige, ja nærmest ugentlige hændelser og endda mere voldsomme end tidligere.

 

Klimasikring af bygninger skal derfor højt på dagsordenen. Det er oplagt, at pege på de gældende normer og standarder vi arbejder efter i byggeriet. De skal have et eftersyn og justeres ind efter de fremtidige forhold, men vi har som branche også et ansvar. Vi skal i fællesskab skabe en bevidsthed om, at klimasikring ikke alene handler om bygningernes placering, men i høj grad også handler om valget af udbudskrav, konstruktion, design og materiale. Løsningen starter ved, at træffe de rette valg på et oplyst grundlag
Danske-Tegl

DANSKE TEGL

DANSKE TEGL er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse.

Kontaktinformation
DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1 E 2. sal
1620 København K
Tlf:+45 7114 1440
Web:
Email:   gkn@dansketegl.dk