<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
DS Stålprofil Arkitektur Portfolio 2048x1365px

Ny stålstærk Arkitektur Portfolio

I denne smukke og helt nyopdaterede Arkitektur Portfolio vil du blive præsenteret for en række spændende og inspirerende byggeprojekter, hvor bl.a. det eksklusive profil DS Nordic Klikfals er anvendt. Ud over præsentation af et væld af inspirerende referencebyggerier, fortæller forskellige arkitekter om deres oplevelser med stålløsninger til tag- og facadebeklædninger. Du kan også læse om de økonomiske og miljømæssige fordele dette har medført både i byggeprocessen – men også på den lange bane i forhold til det lave vedligeholdelsesbehov samt den lange holdbarhed produkterne har – både kvalitets- og designmæssigt.

 

DS Stålprofils Arkitektur Portfolio kan downloades gratis.

 

Ja tak - download nu!

 

 

Stor designfrihed, økonomisk fordelagtigt og ikke mindst bæredygtigt

 

DS Stålprofils tag- og facadeløsninger giver dig frihed til at skabe præcis det udtryk, du ønsker. Stål vinder med flere længder, når man sammenligner med de fleste alternativer – også når det gælder montagetid og økonomi. Stålfacader og -tag karakteriseres ved lang levetid, minimalt vedligehold og ikke mindst et betydeligt genanvendelsespotentiale.

 

 

DS Stålprofil er Cradle to Cradle Certified®

 

Cradle to Cradle® Certified betyder at virksomheden tager hensyn til miljø og bæredygtighed. Hvor det er teknisk muligt, tilstræber virksomheden den mest miljørigtige produktionsmåde. Hos DS Stålprofil tænkes bæredygtighed ind allerede fra projekterings- og planlægningsfasen og herefter i det efterfølgende biologiske og tekniske kredsløb, som produktet indgår i.

 

DS Stålprofil er desuden en pæredansk virksomhed bygget på et solidt fundament af erfaring og viden inden for funktionelt, energirigtigt og omkostningseffektivt byggeri i stål. DS Stålprofils oprindelige DNA er uforandret; Præcision, kvalitet, respekt og målsætningen om en kontinuerlig udvikling er blot få områder, der stadig er en naturlig del af deres tankesæt og strategi.

 


Læs mere om vores ståltag-produkter
https://www.ds-staalprofil.dk/da-dk/tagbeklaedning

 

Læs mere om vores stålfacade-produkter
https://www.ds-staalprofil.dk/da-dk/facadebeklaedning

Kontaktinformation