Stålspecialister bygger til flyvende nordmænd

Danske CSK Stålindustri færdigmonterer ved udgangen af januar hovedstålet på to nye fløje til Oslo Lufthavn i Gardermoen. At arbejde på en lufthavn i fuld drift har været både en byggeteknisk og en administrativ udfordring.

 

Tekst af Jari Nielsen

 

Oslo Lufthavn i Gardermoen er en af Nordens travleste lufthavne, og passagerantallet er bestemt ikke blevet mindre siden åbningen i 1998. Dengang var den beregnet til at håndtere 17 mio. passagerer om året. I 2013 rejste omkring 23 mio. til og fra Gardermoen. To år tidligere påbegyndte man en omfattende udvidelse for at følge med væksten, og i 2030 forventes lufthavnens kapacitet at være 35 millioner passagerer.

 

Udvidelsen omfatter to nye fløje mod henholdsvis nord og vest, som CSK Stålindustri har produceret, leveret og monteret hovedstålet til. Det første stål blev leveret i oktober 2013, og sidst i januar måned afsluttes monteringsarbejdet. Herefter mangler blot det sidste arbejde med at brandisolere byggeriet, som norske Kruse Smith har hovedentreprisen på. Den danske stålvirksomhed har før samarbejdet med Kruse Smith på andre norske projekter, hvilket var medvirkende til, at ordren kom i hus.

 

Opgaven har været en positiv oplevelse, fortæller entrepriseleder på sagen, Morten Færch, fra CSK Stålindustri:

 

- Det er forløbet rigtig godt. Samarbejdet med Kruse Smith er forløbet gnidningsløst. Vi har overholdt tidsplanen, siger han.

 

CSK Stålindustri har leveret både facade- og tagkonstruktioner til bygningerne. De består af store limtræsspær, som bliver bundet sammen på langs af stålkonstruktionerne. Det er, med Morten Færchs ord, "et typisk norsk byggeri, hvor de bruger meget træ, selv i meget store konstruktioner". Træspærrene betyder, at stålkonstruktionernes tolerancer er meget mindre, end hvis man i stedet havde anvendt beton, som man normalt gør herhjemme.

 

Logistisk og administrativ udfordring

Monteringen af de i alt 2.200 ton stål, som CSK Stålindustri har leveret til Gardermoen, er dog kun en del af udfordringen ved at omdanne en del af en lufthavn i fuld drift - hvor der hver dag færdes tusindvis af mennesker - til en byggeplads. Med opgaven følger også et tungt logistisk og administrativt arbejde. Arbejde, der vedrører både rutiner, leverancer og mennesker, fortæller Morten Færch.

 

- Der skal søges tilladelser til alle specifikke køretøjer og chauffører, som kommer ind på byggepladsen, og der er konstant tilsyn fra bygherrens side med, at man følger de regler. Det betyder, at der er meget administrativt arbejde, der skal gøres. Man skal vide præcis, hvornår leverancerne kommer og hvem, der kommer med dem, siger entrepriselederen.

 

Der er konstant fokus på sikkerhed.

 

- Alle de medarbejdere, vi og de andre har, skal være godkendt til at komme ind på byggepladsen. Udfordringen har været at se, hvor mange man skal bruge, på forhånd, siger Morten Færch.

 

Kendskab til rutinerne

For overhovedet at få lov til at arbejde på en byggeplads i Norge skal man nemlig være udstyret med et id-kort fra landets arbejdstilsyn, som det er arbejdsgiverens ansvar at bestille. I Morten Færchs tilfælde til de pt. tolv danske, specialiserede montører. Der skal laves baggrundstjek på samtlige medarbejdere og lufthavnsmyndighederne stiller krav om rene politiattester. Først når den dokumentation er afleveret, kan medarbejderne deltage i de - ganske vist korte - kurser, de skal gennemføre for at få tilladelse til at færdes bestemte steder i lufthavnen.

 

En anden årsag til, at CSK Stålindustri blev valgt til opgaven er, at virksomheden gennem en årrække har arbejdet med projekter i Københavns Lufthavne. De tidligere erfaringer med lufthavnsarbejde kommer Morten Færch til gode:

 

- Det kræver kendskab til rutinerne, og man bliver bedre til at huske baggrundstjek på folk, indhente politiattester og arrangere tilladelser. Du får bare ikke folk ind, hvis ikke de har de kort, de skal have, siger han.

 

Den igangværende udvidelse af Oslo Lufthavn skal stå færdig i april 2017.

Kontaktinformation

  • CSK Stålindustri A/S
  • Sdr. Thorstedvej 1, 7700, Thisted
  • Tlf: 9617 7000
  • Web: http://www.csk.dk/
  • Email : sales@csk.dk