<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Stål giver lethed og lys

Tekst af Mikkel Dissing Sandahl  

 

Stål giver lethed og lys

På KPMGs nye domicil på Frederiksberg kan man opleve flere interessante aspekter ved stål i bygninger – fra de skjulte, brandsikrede stålkonstruktioner, der udgør det bærende skelet til de vinklede 32 meter lange gitterspær, der skaber en arkitekttonisk flot effekt, når man hæver blikket mod himlen inden for i bygningens forskellige atrier.

 

CSK Stålindustri A/S har stået for den komplette stålentreprise på KPMGs nye domicil, hvor alle delene er blevet specialfremstillet til byggeriet. Projektleder Steen Bojesen udtaler:

 

- Vi underskrev kontrakten i november 2009, og vi kender MT Højgaard særdeles godt fra tidligere projekter, så vi er vant til de høje krav, som de stiller til deres underleverandører. Det er en stor fordel på komplekse byggerier som denne, at vi kender hinanden så godt, både på ledelsesniveau og udførelsesniveau.

 

En komplet partner i stål

- Vi har leveret hele paletten inden for stål: både glas- og træhåndlister og stålspær i loftet samt de tunge, bærende konstruktioner. Vi har stor erfaring med de unikke opgaver, hvor vi virkelig kan gå ind i et samarbejde med arkitekter og rådgivere.

 

CSKs medarbejdere håndterer opgaverne med udgangspunkt i kundernes behov, hvor vores kreativitet og erfaring gør det muligt at skabe konstruktioner, der giver ekstra dimensioner. Eksempelvis har vi inkorporeret 1600 klatrebeslag på stålspærrene, som vinduespudsere kan bruge, når glasset over atriummet skal rengøres, siger Steen Bojesen.

 

Danmarks største stålproducent

Siden 1997 har CSK leveret topprofessionelle stålkonstruktioner til mange forskellige typer byggeri. Væksten har siden begyndelsen været eksplosiv, og i dag er CSK én af de førende producenter af stålkonstruktioner i Danmark.

 

CSK råder i dag over ca. 28.000 m² produktionsareal, og har noget af det mest moderne og effektive produktionsmateriel. Produktionen af de store stålkonstruktioner kræver nøje planlægning, da levering til tiden er et must.

 

3D giver en optimeret byggeproces

- Hele projektet er blevet tegnet i vores 3D program, hvilket er en enorm fordel i forhold til at kunne koordinere med arkitekten. Faktisk er denne egenskab én af grundene til, at vi blev valgt til opgaven. I CSK har vi kørt med 3D i 13 år ca. da vi integrerede det i vores arbejdsmodel helt fra starten.

 

I dag er det blevet en norm på offentlige byggerier, og der er ingen tvivl om, at det giver en række fordele, når både bygning og byggeprocessen skal projekteres og planlægges optimalt, siger Steen Bojesen.

 

Ufordringer fra omgivelserne

På KPMGs domicil har samarbejdet mellem bygherre, arkitekter, ingeniører og entreprenører forløbet gnidningsfrit, og i CSK har man ifølge Steen Bojesen stor erfaring med at få forløbet til at glide:

 

- Et byggeprojekt er lidt som et puslespil, hvor man hele tiden skal løse løbende problematikker. Her er vi vant til at tænke på fødderne, og vi er meget fleksible i både produktion og udførelse.

 

Eksempelvis har arbejdet på det nye domicil fordret en del koordinering, da de 32 meter lange gitterspær krævede specialtransport uden for spærretid, ligesom der var tæt bebyggelse på den ene side og metroen på den anden side, hvilket giver en stor udfordring i forhold til at planlægge arbejdet, så man ikke generer.

 

Fleksibiliteten er én af vores specialer, hvilket hænger sammen med vores mange års erfaring fra lignende projekter.

Kontaktinformation

  • CSK Stålindustri A/S
  • Sdr. Thorstedvej 1, 7700, Thisted
  • Tlf: 9617 7000
  • Web: http://www.csk.dk/
  • Email : sales@csk.dk