<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Nye udvidelser i Københavns Lufthavn

Erfarne CSK Stålindustri bidrager igen til udvidelsen af Københavns Lufthavn. Denne gang gælder det udbygningen af security-området, der skal medvirke til fremtidssikringen af den hastigt ekspanderende lufthavn.  


Tekst af Rune H. Jensen

Københavns Lufthavn er i dag en af Europas hurtigst voksende lufthavne og er ved at sprænge sine egne rammer. På de travleste rejsedage kommer der således op mod 90.000 passagerer igennem lufthavnen, der allerede i dag er landets største arbejdsplads med sine 16.500 medarbejdere. Lufthavnen forventer, at tallet stiger med 9.000, og at byggeudvidelserne også skaber 12.500 byggejobs undervejs. 

En af de erfarne aktører på området for lufthavnsbyggeri er CSK Stålindustri, der specialiserer sig i konstruktion og fremstilling af stålkonstruktioner. Netop nu er den jyske stålspecialist ved at afslutte sin del af arbejdet på udbygningen af security-området, det såkaldte CSC2 i forlængelse af terminal 2, der giver 1.800 m2 ekstra til sikkerhedskontrollen. 


Tænk fremad

CSK står for den grundlæggende konstruktion af den nye security-udbygning, der ligger i direkte forlængelse af det eksisterende byggeri. Det gælder hele råhuset inkl. stål, hovedbjælker og -søjler og i alt omkring 500 tons stål. Og det er ikke uden udfordringer at bygge, når det foregår i så travlt et transitområde som Københavns Lufthavn:

- Lufthavnen er jo et meget specielt sted. Der er aktivitet døgnet rundt, og vi må ikke være til gene for passagerer, medarbejdere eller driften som helhed. Og som altid, når man bygger i lufthavne, er der meget begrænset plads, ligesom der f.eks. skal tages hensyn til, at flugtvejstrapper altid holdes fri. Så det er en udfordring, og derfor handler det rigtig meget om at tænke fremad, om planlægning, koordinering og logistik, fortæller projektleder Morten Færch fra CSK og fortsætter:

- Derfor holder vi også koordineringsmøder to gange om ugen for alle aktører. Der er en lang række love og regler, der aldrig kan bøjes i et område som lufthavne og selvfølgelig også streng sikkerhedskontrol af alle aktører. Men vores fordel hos CSK er, at vi har prøvet det før – både i Københavns Lufthavn og i f.eks. Oslo Airport, hvor vi netop har været inde over byggeriet af hele den nye terminal 3. 


Processen skal køre på skinner

CSK er med andre ord vant til at tænke i komplekse konstruktioner og udfordrende arbejdsforhold, der også gør en opgave som security-området i lufthavnen til et spændende projekt med praktisk betydning for mange mennesker. Og byggeriet ser ud til at nå i mål inden for den stramme tidsplan: 

- Vi er langt henne i processen nu. Vi har afsluttet monteringen af 95 % af hovedstålet og mangler nu nogle forstærkninger til ventilation og el, der skal gennemføres i de eksisterende stålbjælker. Projektet er forløbet godt indtil videre, og vi kan drage nytte af den erfaring, vi har fra lignende lufthavnsbyggerier, siger Morten Færch og afrunder:

- Vi har et navn på området, planlægger minutiøst og ved, at vi skal gøre tingene til tiden, så de næste aktører kan komme til. Det er vigtigt for kunderne, at processen bare kører på skinner – også når der som her er en meget presset tidsplan. Det er forløbet fint, og det tegner til at blive et vellykket resultat i lufthavnen. 

Efter planen skal den nye udbygning af security-delen af Københavns Lufthavn stå færdig i november 2017, og CSK forventer at afslutte sin del af opgaven i løbet af april måned i år. Københavns Lufthavn investerer i alt 250 mio. kr. i udvidelsen af sikkerhedskontrollen som del af en overordnet vækstplan, der skal forøge lufthavnens passagerantal fra 25 til 40 mio. passagerer. 

Kontaktinformation

  • CSK Stålindustri A/S
  • Sdr. Thorstedvej 1, 7700, Thisted
  • Tlf: 9617 7000
  • Web: http://www.csk.dk/
  • Email : sales@csk.dk