De komplekse konstruktioner bag BLOX

Københavns nye kulturcenter BLOX er for alvor ved at finde sin form, og bag den voluminøse arkitektur ligger et komplekst og alsidigt konstruktionsarbejde. CSK står for alle hovedkonstruktionerne i stål og smedarbejdet på BLOX.


Tekst af Rune H. Jensen 

På det attraktive område ned til Christians Brygge i København tager landets nye kulturcenter form. BLOX er navnet på det omfangsrige hus for arkitektur og design, og der er tale om et af tidens største udviklingsprojekter, som også kommer til at rumme boliger, udstillingsrum, kontorlokaler og restaurant. 

Byggevisionerne resulterer også i et særdeles komplekst og tungt konstruktionsarbejde, og det er danske CSK Stålindustri, der blev valgt til både stål- og smedeentreprisen. BLOX er konstrueret som en stabel kompakte kuber, og CSK Stålindustris udfordrende opgaver omfatter både alle bjælker, søjler, trapper, stål- og glasværn samt de tre etager høje og 80 meter lange stålgitre med en vægt på op til 160 tons. Virksomheden har alt i alt leveret knap 5.000 tons stål til byggeriet af det vægtige hus: 


En tung og kompleks entreprise

- Vi har haft den næststørste entreprise på hele byggeriet, og det er det tungeste og mest komplekse, jeg har været med til i min tid. Vi har haft mange andre meget omfattende projekter, men her er der en kompleksitet, volumen og tyngde, der vil noget, siger Poul Lund Larsen, projektleder hos CSK Stålindustri. 
Særligt de tunge stålgitre og de brandmalede overflader med store lagtykkelser har været udfordrende, men ifølge Poul Lund Larsen er både planlægning, projektering og udførelse forløbet rigtig godt set med helikoptersynet: 

- Èt er teori, noget andet praksis. Et byggeri som BLOX kræver helhedstænkning fra start til slut over en flerårig periode, og vi har brugt lang tid på at planlægge og mødes med samarbejdspartnerne for at definere de rigtige parametre og værdier, som vi kunne stå på mål for. Der har været skærpede krav til præcision og tolerancer til dette byggeri, og vi er i praksis nået helt ned på tolerancer på + - 10 mm. Det hele passede bare. 


Alt kan lade sig gøre

Med 20 års erfaring står CSK Stålindustri i dag som en førende specialist inden for stålkonstruktioner til alle typer byggerier. Virksomhedens mantra er da også, at alt kan lade sig gøre i kraft af stålets indbyggede fordele. Det har en høj grad af fleksibilitet og giver rige muligheder for at samle delelementer til en ny helhed på en ny måde. Det er let i forhold til brudstyrke og giver frihed i forhold til udformning og design, da det i vid udstrækning kan tilpasses og skræddersyes til det enkelte projekts behov og krav. Og så har CSK Stålindustri i forhold til bl.a. BLOX haft alsidigheden og kunnet varetage hele paletten af forskellige typer opgaver i stål- og smedeentrepriserne, hvilket har gjort arbejdsgangen kortere for bygherren og minimeret risikoen for fejl. 


BLOX del af en sund optimisme

I dag tæller referencelisten bl.a. Skuespilhuset, Novo Nordisk og Swedbanks domicil i Stockholm, og der er stor travlhed hos CSK Stålindustri i disse år, hvor byggebranchen igen boomer. I årene efter finanskrisen opstod der en mere sund optimisme i byggebranchen, og den udvikling er kun fortsat sidenhen ifølge Poul Lund Larsen: 
  
- Pilen peger kun opad, og det er jo godt. Men byggebranchen er også vildt konjunkturfølsom, og alle løber meget stærkt for øjeblikket. Der skal vi selvfølgelig passe på, at vi hele tiden kan holde det høje kvalitetsniveau, som vi også har kunnet gøre det med BLOX, og vi er stolte over resultatet indtil nu. 

CSK Stålindustri har i dag fabrikker i både Danmark og Letland med i alt ca. 325 medarbejdere, og virksomhedens effektive arbejdslogistik giver en præcis planlægning og en sund overordnet økonomi for byggeprojekterne. CSK Stålindustri har p.t. afsluttet ca. 90 % af stålentreprisen og 60 % af smedeentreprisen og afleverer opgaven på det komplekse byggeri i december 2017.

Kontaktinformation

  • CSK Stålindustri A/S
  • Sdr. Thorstedvej 1, 7700, Thisted
  • Tlf: 9617 7000
  • Web: http://www.csk.dk/
  • Email: sales@csk.dk