<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

CSK Stålindustri: Stål kan både genanvendes og up-cycles

Stål er i dag et stærkt bud på nutidens og fremtidens byggemateriale i kraft af sine grønne egenskaber. Det kan både genanvendes og up-cycles, og hvis man kobler totalleverancer og helhedstænkning på byggeprojektet, kan det samtidig give tidsbesparelser og færre fejl for bygherre og byggeplads.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

En langt større bevidsthed om grøn tænkning har for længst indfundet sig i byggebranchen. Det er ikke blot et fremtidsscenarie, men en nødvendig realitet. Derfor er det vigtigt både at tænke anderledes hen over hele byggeprocessen og fra start gøre sig grundige overvejelser over bl.a. materialevalg.

 

- Stål indtager en stærk position i feltet i forhold til både nutidens og fremtidens byggeri. Det er der mange grunde til, men én af de væsentlige er, at det er bæredygtigt. Stål aflejrer ikke store mængder forurenende restaffald til naturen, og efter et byggeris levetid kan det ikke kun genanvendes, men også up-cycles og forædles, siger Steen K. Bojesen, projektdirektør hos CSK Stålindustri.

 

Kan indgå i kredsløbet igen og igen
Ifølge Dansk Stålinstitut er stål det materiale, der måske er bedst egnet til både genanvendelse og up-cycling inden for byggeriet, fordi det kan indgå i det såkaldte ”stålkredsløb” om og om igen. I kraft af sine magnetiske egenskaber er det let at separere fra andre materialer, når det skal genanvendes efter endt brug, og samtidig kan det med en ny tids teknologi up-cycles til endnu bedre stål end før.

 

Stål er derfor et fornuftigt valg, hvis man tænker genanvendelse ind i et byggeri i planlægningen og sigter mod en bæredygtig og effektiv genanvendelse efter byggeriets levetid. Og som en af landets førende specialister inden for alle typer stålkonstruktioner, specialdesign, værn, trapper og altaner i egenproduktion ser CSK Stålindustri naturligt nok både det miljøvenlige stål som nutidens og fremtidens byggemateriale.

 

Kortere arbejdsgange og færre fejl
Med over 20 års erfaring og ca. 325 medarbejdere er CSK Stålindustri i dag en markant aktør i branchen og har stået bag alle typer byggerier fra små smedopgaver til altanprojekter til boliger og helt store, komplekse byggerier som BLOX i København og Experimentarium i Hellerup.

 

Til alle slags projekter sætter virksomheden en ære i totalleverancer og i at følge hele processen fra start til slut inkl. projektering, rådgivning, kvalitetssikring og montage. En helhedstænkning, der bl.a. både betyder kortere arbejdsgange for bygherre, minimeret risiko for fejl og hurtig transport af stålet ud til byggepladsen, da virksomheden bl.a. har egen fabrik i Thisted.

 

- Det grønne perspektiv er langt fra stålets eneste fordel. Det er et meget stærkt materiale, og det er let i forhold til brudstyrke. Det giver rige muligheder for at samle delelementer til en helhed på en ny måde, og det er en økonomisk attraktiv løsning. Samtidig giver det frihed til design og udformning, fordi det i meget vid udstrækning kan tilpasses det enkelte projekt, siger Steen K. Bojesen.

 

Læs også: CSK Stålindustri: Stål vinder frem og hædres med pris

 

Kodeord: Respekt og dygtige medarbejdere
- Vi er ikke bange for at sige, at vi går til stålet. Vi går til alle opgaver med respekt og dygtige medarbejdere, der kan deres håndværk. Det er erfaring, kompetencer, kreativitet og helhedstænkning, der gør det muligt at skabe projekter med lidt ekstra dimensioner. Og så er det jo et stort plus, at stålet taler tidens sprog og både kan genanvendes og up-cycles, slutter Steen K. Bojesen.

 

CSK Stålindustri vandt senest Dansk Stålpris 2018. Prisen uddeles af Dansk Stålinstitut hvert andet år som en tilskyndelse til kreativ og enestående brug af stål i arkitektur, byggeri og infrastruktur.

 

Læs også: CSK Stålindustri – BLOX vinder Dansk Stålpris 2018

Kontaktinformation

  • CSK Stålindustri A/S
  • Sdr. Thorstedvej 1, 7700, Thisted
  • Tlf: 9617 7000
  • Web: http://www.csk.dk/
  • Email : sales@csk.dk