<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

CSK Stålindustri: Stål med æstetik og udvikling for øje

Nordeas nye hovedkvarter kommer til at blive et arkitektonisk særkende for Ørestaden. Byggeriet vil trods sin størrelse fremstå let og luftigt hvilket har stillet store krav i forhold til stålkonstruktionen. CSK Stålindustri påtog sig opgaven med deres mantra i baghovedet: Alt kan lade sig gøre. 


Tekst af Alexander Tengbjerg


Trods sin unge alder, har CSK stålindustri været involveret i en lang række af imponerende byggeprojekter, der på hver sin måde har skilt sig ud og præsenteret en lang række udfordringer og muligheder i forhold til stålkonstruktionerne. Derfor tøvede CSK ikke med at takke ja til opgaven om levering af 800 ton stål til Nordea Domicilet.

Procesudviklingen og dialog

Igennem et meget tæt samarbejde med særligt MT Højgaard A/S, der er totalentreprenør på byggeriet, begyndte man dialogen om byggeriets udformning meget tidligt i processen. Således kom CSK til at være en aktiv del af den tidlige procesudvikling. Deres know-how, i forhold til hvorledes de tekniske udfordringer skulle gribes an, spillede en vigtig rolle. Særligt tagkonstruktionen krævede et grundigt forarbejde. Lysindfaldet, der har stor betydning for det fremtidige arbejdsmiljø, skulle være helt optimalt. Ved at tilpasse stålkonstruktionen formåede CSK at sætte et betydeligt fingeraftryk på et af bygningens vigtige facetter. Dertil har CSK været inde over udviklingen af skulpturelle søjler til byggeriet, og hjulpet til at levere det helt rigtige, visuelle udtryk.

 

Levering af stål i alle afskygninger

De mange løsninger, i forhold til stålkonstruktionen, har indebåret både malet og almindeligt brandisoleret stål. Også facadeskærme og tagspær er blevet produceret på CSK’s fabrikker. Erfaringen med leveringer af stål til andre ikoniske byggerier har givet en stor ekspertise i forhold til håndteringen af logistiske udfordringer.  


- Vores logistiske funktion sikrer, at både råvarer, færdigvarer og byggepladsleveringer kommer ind og ud af fabrik og byggepladser på den mest arbejdseffektive måde. Det betyder, at vi kan hjælpe med en meget præcis planlægning, og at arbejdsgangen på byggepladsen uhindret kan køre i et højt tempo, udtaler Steen Bojesen, projektdirektør i CSK.


Særligt de 39 meter lange tagspær var essentielle for byggeriet. De var udarbejdet således, at monteringen foregik uden gnidninger, trods deres størrelse - et resultat af det tætte samarbejde mellem byggeriets parter inden produktionen. 

3D-modeller skaber klarhed

I større byggerier opstår der nemt misforståelser mellem byggeriets mange parter. For at nedbringe denne risiko benytter CSK sig af projektering, udelukkende i 3D, hvilket harmonerer perfekt med MT Højgaards BIM projektering.


- Vi benytter os udelukkende af 3D-tegninger, så der ikke opstår unødige fortolkningsproblemer. Dette viser sig også som en stor fordel, når vi arbejder sammen med udenlandske entreprenører. De præcise 3D-modeller er naturligvis omfattende at udarbejde, men det giver os en større sikkerhed under og før byggefasen. Det hjælper os og vores samarbejdspartnere til at udføre det konkrete arbejde med stor præcision og sikkerhed, udtaler Steen Bojesen.

Tillid der skaber resultater

En vigtig faktor for byggeprocessen har, ifølge Steen Bojesen, været tillid. Denne tillid effektiviserer arbejdsgangen og får byggeriet til at glide. CSK har da også skabt gode erfaringer sammen med blandt andet MT Højgaard A/S fra tidligere projekter, som eksempelvis det imponerende hovedkvarter for Novo Nordisk, fra 2014. Her leverede CSK 2.000 ton bygningsstål, herunder et kuppelovenlys på 32 meter i diameteren og seks molekyleformede halvsvingtrapper. Det tætte parløb, med blandt andet arkitekterne fra Henning Larsen Architects og entreprenøren MT Højgaard A/S, gav et aldeles succesfuldt slutresultat.

Erfaringerne og det gode samarbejde fra tidligere projekter hjalp til, at i stedet for at træde hinanden over tæerne, supplerede man hinanden med know-how i monteringen af de mange elementer. Ifølge CSK har det været en vigtig faktor i byggeriets succesfulde fremgang.

Kontaktinformation

  • CSK Stålindustri A/S
  • Sdr. Thorstedvej 1, 7700, Thisted
  • Tlf: 9617 7000
  • Web: http://www.csk.dk/
  • Email : sales@csk.dk