bunch-bygningsfysik-bygge-anlaeg-1

Ekstremregn og nødafløb fra flade tage

Nedbørsmængder bliver mere og mere koncentrerede med store regnskyl, som langt overstiger hvad vi kalder skybrud – såkaldt Ekstremregn.

Et skybrud er 15 mm/m2 pr. 30 minutter, mens ekstremregn typisk varer længere og kan være fx 50-100 mm på 2 timer.

 

De fleste afvandingssystemer af flade tage dimensioneres for 140 l/s/ha eller 0,014 l/s · m2 svarende til en forventet overskridelse hver andet år.

 

Mange flade tage er udformet som ”badekar” med murkroner eller tilstødende bygninger, som hindrer afvanding udover tagkanten.

 

Hvis det almindelige afvandingssystem blokeres fordi regnvandskloakkerne er fyldte eller afløbene er stoppet med blade m.v. vil vandstanden på taget stige. Taget er ikke vandtæt længere op end de 150 mm, der er kravet til inddækningshøjde ved gennemføringer og tilstødende facadepartier og stiger vandet højere op, kommer der vand ind i bygningen.

 

Det er derfor anbefalelsesværdigt at forsyne flade tage med nødafløb, som træder i kraft før vandstanden overskrider inddækningshøjderne på taget. Inddækningshøjderne skal være 150 mm, men på mange tage har tolerancer og fald medført at inddækningshøjderne er mindre.

 

Nødafvandingen dimensioneres typisk for en 10 års regn svarende til 0,0250 l/s · m2 i henhold til vejledningen Haller og store tage – forebyg skader fra sne og vand, se Bygningsreglementet.dk

 

Normale tagnedløb dimensioneres for en vandstand på 35 mm over afløbet i henhold til DS/EN 1253. Det betyder blandt andet at tagbrønde med sideudløb gennem murkronen har meget lav kapacitet.

 

Nødafløb kan regnes fuldt løbende dvs. en vanddybde svarende til udløbets dimension. Dog må vandstanden ikke stige til mere end 150 mm og nødafløb er derfor typisk rektangulære afløb, hvor overkanten er lavere end inddækningshøjderne.

 

bunch-bygge-anlaegInddækningshøjde ved vinduespartier ind mod terrasse skal være min. 150 mm. Hætter må i øvrigt ikke bruges på flade tage. Nødafløb skal fungere før vandstanden når 150 mm. Foto: Bunch Bygningsfysik ApS

 

Det, der har udviklet sig til praksis med et 50 mm rør ud gennem facaden, er ikke et nødafløb, men sladrehank, som kan advare, hvis vandstanden stiger. Det har ikke mere nogen mening og alle tage med risiko for vandophobning bør forsynes med nødafløb dimensioneret som minimum en 10 års regn.

 

I nogle tilfælde med kritiske forhold i form af stor risiko for vandskader bør tillægges en klimafaktor, som tager højde for den fremtidige klimaudvikling.

 

Der er også eksempler på at der dimensioneres for en 100 års regn med en klimafaktor på 1,4 svarende til 0,0532 l/s · m2.

 

Yderligere info kan findes i SBI-anvisning 255 samt SBI-anvisning 273 og DS 432 afløbsnormen samt Byg-erfa blad (47) 11 12 29 Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring.

 

Billedtekst til topbillede: Nødafløb redder her situationen for det tilstoppede tagnedløb. Foto: Bunch Bygningsfysik ApS

Kontaktinformation

  • Bunch Bygningsfysik ApS
  • Staktoften 22 A, 2950, Vedbæk
  • Tlf: 52 39 79 52
  • Web: https://www.bunchbyg.dk/
  • Email : info@bunchbyg.dk