<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> 3D scan leveret af servicerobotten SPOT
BuildCode

Annonce

3D-scan leveret af servicerobotten SPOT

 

Sitemotion-portalen er udviklet af softwarevirksomheden Buildcode og sammenkobler robotteknologi med byggebranchens 3D-modeller og planlægningsdata. I samarbejde med servicerobotten SPOT fra Teknologisk Institut kan Buildcode nu levere 3D scan fra Danske Banks nye domicil i København. Opgaven går i alt sin enkelthed ud på, at SPOT scanner hele bygningen og efterfølgende leverer dataene til softwareprogrammet Sitemotion.


Buildcode skal hjælpe Aarsleff Entreprenørkoncern med at lave nøjagtige staderegistreringer i forbindelse med byggeriets progression, så projektet kan forløbe så gnidningsfrit som muligt. Sitemotion skal hjælpe med at gøre dataene let forståeligt og operationaliserbar så byggelederne nemmere kan håndtere de forskellige data og samtidig få præsenteret dataene mere visuelt og med en realtime-status.

 

"Vi er meget glade for at kunne hjælpe lige præcis dette projekt. Det er faktisk en af grundene til, at vi gik i gang med at udvikle dette program. Sitemotion er ikke en erstatning for menneskelig arbejdskraft, det er en hjælp til hele virksomheden. Det skaber både bedre arbejdsforhold for medarbejderne og samtidig bidrager til at kunne reducere tidsforbruget og afføder økonomisk gevinst", siger Martin Haurballe Niminski, som er direktør for Buildcode og hjernen bag Sitemotion.

 

Martin Haurballe Niminski har siden han startede Buildcode i 2015 arbejdet målrettet efter at kunne hjælpe virksomheder med autonomisere. Udover Sitemotion laver virksomheden også faktiske opmålinger af byggepladser, hvor data supplerer de 3D-modeller og tegninger, som produceres af de rådgivende og projekterende ingeniører og de har blandt andet leveret scanninger og byggedata fra dele af Nyt OUH og foretaget 3D-opmålinger for arkitektfirmaet TKT A/S, entreprenørfirmaet 5E Byg A/S samt UCL.

 

Scanningen foregik mandag d. 22. marts på Byggepladsen ved Danske Banks nye domicil på Bernstoffsgade/ Carsten Nieburhs gade i København.

 

Kontaktinformation
Build Code
Hestehaven 21 E-F
5260 Odense S
Tlf:78 70 19 76
Email: