<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Giver det oekonomisk mening med tyverisikring af varebilen
Autolock

Annonce

Giver det økonomisk mening med tyverisikring af varebilen?

 

Er det en fornuftig investering, at sikre varebilen - eller er det for dyrt?

 

Det kan for mange virke som en dyr omgang at sikre varebiler, og er udgiften ved et indbrud egentlig billigere, nu når sorsikringen er på plads? 

 

Uagtet man har en god forsikring, så vil der altid være bøvl og udgifter forbundet med et indbrud.

 

Ud over det er voldsomt frustrerende at have indbrud, er det også forbundet med en masse arbejde og spildtid for virksomheden.

 

Når et indbrud har fundet sted, er der udgifter ved følgende:

 

- Selvrisiko ved indbruddet.
- Nedetid i forbindelse med nyerhvervelse af værktøj.
- Nedetid i forbindelse med reparation på værksted.
- Mandetimerne der bruges på `papirarbejdet` og på om-planlægning af mandskabet
 
Dette løber hurtigt op.
 
1636972696-7rdducr2Intergreretlsmonteretiskydedr
 
 
 
Sikring af sidedør, intergreret lås

Ved en investering af en skalsikring, kan man for under 2900,- få en løsning med udvendigt monterede låse. Der er naturligvis mulighed for køb af låsetyper, og en populær løsning hos mange er de intergrerede låse fra Lock 4 Vans. Disse er meget stærke og tilmed en pæn løsning. Denne kan fås for 4795,- eks. moms (inkl. montering).
 
Sætter vi disse priser op mod de potentielle udgfter et indbrud typisk har, så er det for langt de fleste en god investering. 
 
Ønsker man kompletløsninger med både skalsikring og alarm, kan dette fås for under 7600,-. 

Så er man i tvivl om at værdien af en sikring er stor nok, så skal man huske alle facetter af lignignen. 
 
 
Kontaktinformation
AutoLock
Tlf:77 77 77 00
Email:   kontakt@autolock.dk