<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ajos brochure den offentlig sektor
Leverandør til det offentlige. Et trygt valg - hver gang!

Annonce

Leverandør til det offentlige. Et trygt valg - hver gang!

>> Hent Ajos' brochure til den offentlige sektor.

Er du projektleder på en sag, der i en periode kræver flytning af personale eller borgere? Og er du på udkig efter en midlertidig løsning, der er fuldt på højde med permanent byggeri - både hvad funktion, indeklima, komfort og æstetik angår?

Ajos’ pavillonløsninger er et oplagt valg, når du har brug for at udvide med ekstra kvadratmeter i en periode - uden at sprænge budgettet. Uanset om det er børnehaven, der har vokseværk, flygtninge, der skal have tag over hovedet - eller kommunekontoret, der har brug for ekstra plads i en periode, har vi løsningen, der matcher dine specifikke behov.

Vi er bl.a. specialister i bæredygtige pavilloner til midlertidige kontorer, kantiner, skoler, børnehaver, vuggestuer, handicap- og ældreboliger, ungdomsboliger, genhusning og flygtningecentre mv.

Her er et overblik over, hvad vi fx kan hjælpe dig med:

Pavilloner - midlertidige skoler, vuggestuer, børnehaver, genhusning, ældre- og handicapboliger, ’skæve’ boliger, ungdomsboliger, kontor, besøgscentre, kantiner samt flygtninge- og asylcentre.

Skure og moduler til mandskab, velfærdsfaciliteter, administration mv.

Diverse serviceydelser, fx vicevært, vagtordning, rengøring mv.

Midlertidig strøm, lys og varme til festivaler, byfester, byggeprojekter mv.

•  Kraner, hejs og andet materiel til større offentlige byggerier.

Byggepladsindretning og drift, fx indretning og drift af byggepladser til større offentlige byggerier.

>> Hent Ajos' brochure til den offentlige sektor.
Kontaktinformation
Ajos a/s
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre
Tlf:7025 6363
Email:   ajos@ajos.dk
ajos-brochure-den-offentlig-sektor